menu

Media

Annual Information

19.03 . 2007

ANNUAL INFORMATION 2006

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Stock Exchange with an annual statement of information made available to the public, cf the Stock Exchange Regulations section 5-2 fifth paragraph. Attached at www.newsweb.no is an annual overview for Aker ASA 2006.

05.05 . 2006

ANNUAL INFORMATION - AKER02

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Børs with an annual statement of information made available to the public, cf the Stock Exchange Regulations section 5-2 fifth paragraph. Attached to www.newsweb.no is an annual overview for AKER02.

05.05 . 2006

ANNUAL INFORMATION - AKER01

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Børs with an annual statement of information made available to the public, cf the Stock Exchange Regulations section 5-2 fifth paragraph. Attached to www.newsweb.no is an annual overview for AKER01.

05.05 . 2006

ANNUAL INFORMATION - AKE16

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Børs with an annual statement of information made available to the public, cf the Stock Exchange Regulations section 5-2 fifth paragraph. Attached to www.newsweb.no is an annual overview for AKE16.

05.05 . 2006

ANNUAL INFORMATION - AKER

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Børs with an annual statement of information made available to the public, cf the Stock Exchange Regulations section 5-2 fifth paragraph. Attached to www.newsweb.no is an annual overview for Aker ASA.

19.03 . 2007

ÅRLIG OVERSIKT

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jfr. Børsforskriften -§5-2, femte ledd. Vedlagt på www.newsweb.no er årlig oversikt for Aker ASA for 2006.

05.05 . 2006

ÅRSOVERSIKT - AKER02

Utstedere av børsnoterte verdipapirer er pålagt å sende Oslo Børs en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt www.newsweb.no er en årlig oversikt for AKER02.

05.05 . 2006

ÅRSOVERSIKT - AKER01

Utstedere av børsnoterte verdipapirer er pålagt å sende Oslo Børs en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt www.newsweb.no er en årlig oversikt for AKER01.

05.05 . 2006

ÅRSOVERSIKT - AKE16

Utstedere av børsnoterte verdipapirer er pålagt å sende Oslo Børs en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt www.newsweb.no er en årlig oversikt for AKE16.

05.05 . 2006

ÅRSOVERSIKT - AKER

Utstedere av børsnoterte verdipapirer er pålagt å sende Oslo Børs en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Børsforskriften § 5-2 femte ledd. Vedlagt www.newsweb.no er en årlig oversikt for Aker ASA.

27.03 . 2015

Aker ASA: Annual and Corporate Social Responsibility Report 2014

Aker ASA's Annual Report 2014 and Corporate Social Responsibility Report are attached.

31.03 . 2017

Aker ASA: Annual and Corporate Responsibility Report 2016

Aker ASA today publishes its annual and corporate responsibility reports for 2016. The reports are attached and are also available on https://eng.akerasa.com/Investor/Financial-and-other-reports

27.03 . 2018

Aker ASA: Annual, Corporate Social Responsibility and Corporate Governance Reports for 2017

Aker ASA today publishes its annual report, the corporate social responsibility report and the corporate governance report for 2017.
The reports are attached and are also available on https://eng.akerasa.com/Investor/Financial-and-other-reports