menu

Media

Aker ASA: Vurderer å utstede nye obligasjoner

22.05 2013 08:49

Aker ASA vurderer å utstede opp til NOK 3 milliarder i usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018 og 2020. Netto proveny fra de foreslåtte obligasjoner vil bli brukt til selskapets generelle virksomhet.

Arctic Securities, DNB Markets, Pareto Securities, SEB og Swedbank First Securities er tilretteleggere for de foreslåtte obligasjonslånene.

SLUTT  

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Tel: +47 24 13 00 08
Mob: +47 907 84 878

Investorer:
Marianne Stigset, IR ansvarlig
Tel: +47 24 13 00 66
Mob: +47 41 18 84 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1703594