menu

Media

Aker ASA: Leiekontrakt inngått mellom Fornebuporten og Kværner

23.04 2013 08:43

23 april 2013 - Fornebuporten AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har inngått en langsiktig avtale med Kværner ASA for leie av nye kontorer på Fornebu. Avtalen for leie av 8,000 kvadratmeter løper i 12 år, med opsjoner om ytterligere forlengelse i fem + fem år.

Kværners nye hovedkontor Fornebuporten skal i henhold til plan stå klar til innflytting i løpet av andre kvartal 2015. 

Det vises til Kværners egen børsmelding for ytterligere detaljer.

SLUTT

For mer informasjon, kontakt:

Investorer:
Marianne Stigset, Investor Relations Manager
Telefon:   +47 24 13 00 66
Mobil: +47 41 18 84 82

Media:
Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør
Telefon:   +47 24 13 00 08
Mobil: +47 907 84 878  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1695228