menu

Media

Agreement

23.04 . 2013

Aker ASA: Leiekontrakt inngått mellom Fornebuporten og Kværner

23 april 2013 - Fornebuporten AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har inngått en langsiktig avtale med Kværner ASA for leie av nye kontorer på Fornebu. Avtalen for leie av 8,000 kvadratmeter løper i 12 år, med opsjoner om ytterligere forlengelse i fem + fem år.

22.12 . 2008

Aker kjøper Antarctic Navigator

 

Styret i Aker ASA har godkjent avtalen fra september i år om kjøp av fartøyet Antarctic Navigator fra Aker BioMarine. Prisen er 550 millioner kroner slik det tidligere er redegjort for.

For Aker og Aker BioMarines øvrige aksjonærer er det gunstig at Aker BioMarine dermed kan konsentrere seg om å utvikle sin kjernevirksomhet ; fangst og foredling av krill. Tidligere har selskapet solgt sin fiskerivirksomhet på Færøyene og Argentina til Aker Ocean Harvest.

Salget av Antarctic Navigator har ingen umiddelbare kontanteffekter for noen av selskapene. Oppgjøret skjer ved at Aker overtar gjeld fra Aker BioMarine og at Aker BioMarine gir Aker ASA en selgerkreditt.

Salget av fartøyet er godkjent av generalforsamlingen i Aker BioMarine Antarctic AS som eier skipet. Alle forbehold knyttet til avtalen er dermed løftet.

Aker fortsetter dialogen med potensielle samarbeidspartnere med sikte på beskjeftigelse av fartøyet.

For ytterligere informasjon: Geir Arne Drangeid, Konserndirektør Aker ASA, tlf. 24 13 00 65 Aaron Kramer, CFO Aker BioMarine ASA, tlf. 916 30 130

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

06.11 . 2008

Aker vinner oljelisens i Ghana

 

Aker er tildelt et stort og lovende leteareal for olje og gass på dypt vann i Gulf of Guinea. Dette havområdet i det vestlige Afrika regnes av mange som en av verdens mest lovende oljeprovinser.

Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) og landets myndigheter valgte Aker som operatør for letearealet South Deepwater Tano. Tildelingen er ratifisert av parlamentet i Ghana.

- Vi anser dette som en anerkjennelse av olje- og gasskompetansen i Norge, og en tillitserklæring til oss i Aker. Dette åpner spennende muligheter for flere Aker-selskaper, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker ASA.

I letefasen skal Aker delta med en eierandel på 85 prosent i South Deepwater Tano, utenfor kysten av Ghana i det vestlige Afrika. GNPC og den ghanesiske stat vil eie til sammen 10 prosent, mens Akers lokale samarbeidspartner, Chemu Power Ltd, har 5 prosent. Ved et kommersielt funn kan GNPC og den ghanesiske stat øke sin eierandel til 25 prosent. Letearealet er på hele 3 500 kvadratkilometer. Det tilsvarer åtte leteblokker på norsk sokkel. Vanndypet i området er mellom 2000 og 3000 meter.

Potensialet på ghanesisk kontinentalsokkel er tydelig demonstrert ved dypvannsfeltet Jubilee, et av verdens største offshore oljefelt som er funnet de siste fem årene. South Deepwater Tano har mye av den samme interessante geologien som Jubilee, men ligger lenger fra land og på dypere vann.

Aker skal sitte i førersetet for leting og utvikling av South Deepwater Tano. I første omgang investerer Aker USD 25-30 millioner i et program for innsamling og tolkning av seismiske data. Arbeidet planlegges å starte i første kvartal 2009. Den første letebrønnen kan bores i 2011. Aker vil vurdere å invitere andre aktører med som partnere i lisensen.

- Vi mener Aker vil være en god partner for ghanesiske myndigheter som har klare visjoner om at landets olje- og gassressurser skal bidra til positiv utvikling i landet. Aker spilte en viktig rolle allerede fra første kapittel av det norske oljeeventyret. Våre brede industrielle kompetanse er senere videreutviklet gjennom nye prosjekter over hele verden. Dette er erfaringer som vi nå tar med oss til Ghana, sier Langøy.

Aker Solutions, Aker Oilfield Services, Aker Exploration, Aker Drilling og Aker Floating Production er selskaper som hver for seg eller sammen leverer produkter, teknologier og løsninger i hele verdikjeden for olje- og gassproduksjon. Selskapenes ingeniørkunnskap og gjennomføringsevne kommer spesielt til sin rett i arbeidet med leting og produksjon av olje og gass på ultradypt hav.

- Aker er i stand til å redusere tiden fra det påvises hydrokarboner til den første oljen produseres. Tid er penger. Sammen er Aker-selskaper i stand til utvikle og bygge ut oljefelt raskere enn andre. Dette har vi allerede bevist gjennom utbyggingsprosjekter mange steder i verden, sier Langøy.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker, tlf. 913 10 458

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Informasjonen er distribuert av Hugin.

21.12 . 2007

AKER HOLDING-AVTALEN PÅ PLASS

I henhold til avtale inngått 22. juni i år, har Aker overført selskapets eierskap i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet Aker Holding. Aker beholder kontrollen med en eierandel på 60 prosent i Aker Holding. Den norske stat eier 30 prosent av aksjene i selskapet, det svenske teknologiselskapet SAAB 7,5 prosent og det svenske investeringsselskapet Investor 2,5 prosent.

01.11 . 2007

AKER SELGER ABAS CRANE OG AKER BRATTVAAG WINCH

- Dette er en god eierløsning for to industribedrifter med sterke nisjeposisjoner i internasjonale, maritime vekstmarkeder. Sammen med de ansatte har vi gjennom mange år bidratt til å bygge og forbedre ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch. ODIM er den perfekte eieren til å videreutvikle virksomhetene, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker.

24.10 . 2007

GJENNOMBRUDD FOR AKER OILFIELD SERVICES I BRASIL

`Vi har lykkes med å inngå verdens første kontrakt med denne typen fartøy med Petrobras. Dette kan tilskrives Aker Oilfield Services og våre partneres unike evne til å levere løsninger som integrerer avanserte marine operasjoner med høyteknologiske undervannsløsninger` sier Per-Ola Baalerud, President & CEO i Aker Oilfield Services.

15.10 . 2007

SELGER MUNKEBAKKEN TILBAKE MED GEVINST

Arne Fredly har etter salget kommet til at han ønsker å beholde eiendommen for på sikt å kunne benytte den som privat bolig for seg og sin familie. På denne bakgrunn har Aker akseptert Fredlys tilbud om å kjøpe tilbake de to selskapene mot en kompensasjon ut over opprinnelig kjøpesum.

10.10 . 2007

AKER MATERIAL HANDLING-SALGET GJENNOMFØRT

Akers salg av Aker Material Handling til investeringsfondet Altor Fund II er nå formelt gjennomført slik det ble redegjort for i børs- og pressemelding 10. september 2007.

10.09 . 2007

AKER SELGER AKER MATERIAL HANDLING

- Ledelsen og ansatte i Aker Material Handling kan vise til en imponerende snuoperasjon, og Aker er godt fornøyd med de resultatene som er oppnådd, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker og styreleder i Aker Material Handling.

22.06 . 2007

ETABLERER STRATEGISK EIERSKAP I AKER KVÆRNER

Aker overfører selskapets eierpost på 40,1 prosent i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet Aker Holding. Aker beholder kontrollen med en eierandel på 60 prosent i Aker Holding. Den norske stat vil eie 30 prosent, det svenske teknologiselskapet SAAB 7,5 prosent og det svenske investeringsselskapet Investor 2,5 prosent.

03.05 . 2007

AKER BESTILLER SEKS ANKERHÅNDTERINGSSKIP

- Sammen med Aker Yards skaper vi noe nytt i Sørøst-Asia, et stort vekstmarked for slike fartøy. Aker Yards er verdensledende på bygging av avanserte offshorefartøy. Aker vil invitere en partner inn i dette prosjektet, som også kan stå for den tekniske og kommersielle driften i det nye offshorerederiet som er under etablering, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker.

01.03 . 2007

PLANLEGGER NYTT FARMASISELSKAP

- Dette er startskuddet for Aker BioMarines satsing innenfor farmasi, og sammen med Pronova Biocare vil vi få en meget god start, sier konsernsjef Helge Midttun i Aker BioMarine.

01.03 . 2007

FORMALISERER VERDISKAPING I AKER INNOVATION

Aker Innovation er i gang med å utvikle flere potensielle prosjekter. Sammen med det børsnoterte selskapet DOF Subsea har Aker Innovation identifisert interessante muligheter for vedlikehold og intervensjon av havbunnsbrønner på olje- og gassfelt. Planen er å etablere selskapet Aker Oilfield Services som skal arbeide i dette markedet.

22.01 . 2007

AKER INVEST FORLENGER LEIEAVTALE PÅ GECO TRITON

Bareboatraten som er avtalt for utleie av Geco Triton er betydelig høyere enn tidligere år, og bekrefter den sterke etterspørselen etter seismikkskip i dagens marked.

22.12 . 2006

AKER EXPLORATION SKAFFER SEG LETEAREAL

- Dette er en attraktiv avtale for Aker Exploration. Kjøpet av eierandelen er i tråd med selskapets strategi, sier konsernsjef Bård Johansen i Aker Exploration.

05.12 . 2006

AKER EXPLORATION SATSER SOM RENDYRKET LETESELSKAP

- Aker Exploration vil bidra til å løse en floke som i dag begrenser letingen etter olje og gass på norsk sokkel, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker og forklarer:- Oljeselskaper sliter med å få tak i rigger for boring av letebrønner. I et stramt riggmarked er det lite interessant for riggselskaper å inngå borekontrakter for et kort tidsrom. Aker Exploration løser floken ved å tilby oljeselskapene kunnskap og tilgang på borekapasitet, med motytelse i form eierandeler i lisensen.

26.04 . 2006

INNGÅR AVTALER MED TH GLOBAL

- Aker Kværner overtar ca 1300 TH Global-ansatte. Som vederlag skal Aker Kværner betale GBP 64 millioner til TH Global fordelt over seks år. Transaksjonen vil umiddelbart ha en årlig positiv resultateffekt for Aker Kværner på ca GBP 7 millioner.

26.01 . 2006

AKER SELGER ATLAS-STORD

I Aker-sammenheng er Atlas-Stord et mindre selskap med om lag DKK 270 mill i omsetning, og det er utenfor konsernets satsingsområder. Atlas-Stord har de siste årene under Akers eierskap gjennomgått en omfattende restrukturering og refokusering, og etter mange år med underskudd gikk bedriften med overskudd i fjor.

03.11 . 2005

AKER SELGER EIENDOM PÅ FORNEBU

På den aktuelle eiendommen har Aker under oppføring et nytt hovedkontor for konsernets virksomheter i Oslo-området. Eiendomsselskapet som Aker selger har inngått leieavtale for utleie av bygget til Aker i 12 år.

03.10 . 2005

AKER DRILLING ORDERS THE WORLD`S LARGEST DRILLING RIGS

The two drilling rigs ordered by Aker Drilling have features that make them particularly well suited for drilling under extreme conditions, such as ultra-deep waters, harsh environment, Artic waters and great distance from existing infrastructure. These features make the Aker Drilling a natural first choice for oil companies exploring wells in challenging waters as well as development drilling programmes worldwide.

15.06 . 2005

KJØPER TOMT TIL NYTT HOVEDKONTOR AV TELENOR

Planen om å bygge et nytt felles hovedkontor for Aker og Aker-konsernets virksomheter i Oslo-området ble offentliggjort på Akers generalforsamling i mars i år. Det nye bygget skal etter planen stå ferdig til innflytting senest ved årsskiftet 2007/2008.

09.06 . 2005

SAMLER FINANSIELLE INVESTERINGER I AKER INVEST

- I starten vil Aker Invest konsentrere seg om å utvikle verdipotensialet i en rekke investeringer som historisk har ligget direkte under Aker og i Aker Yards. I Aker Invest vil vi også kunne utnytte konsernets sterke finansielle stilling til å utvikle nye, lønnsomme investeringsmuligheter i tilknytning til konsernets virksomhet, sier Leif-Arne Langøy, konsernet i Aker ASA.