menu

Media

Børsmeldinger

05.12 . 2012

Aker ASA : Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange notice from Det norske oljeselskap ASA ("Det norske") today regarding a private placement of new equity. Aker Capital AS, the largest shareholder in Det norske, has today subscribed for and been allocated 6 394 509 shares in the announced share issue of Det norske. Following the subscription, Aker Capital AS will hold 70 339 610 Det norske shares, representing 49.99% of the total number of registered shares, equal to its holding prior to the share issue. The shares were subscribed for a subscription price of NOK 80.50. Aker Capital AS is a wholly-owned subsidiary of Aker ASA.   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

05.12 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

Det vises til Det norske oljeselskap ASAs ("Det norske") børsmelding av 5. desember 2012 om rettet emisjon. Aker Capital AS, som største aksjonær i Det norske, har i dag tegnet seg for og blitt allokert 6 394 509 aksjer i den annonserte emisjonen i Det norske. Etter gjennomført emisjon vil Aker Capital AS eie 70 339 610 aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 49,99% av aksjekapitalen og som er lik eierandel før emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 80,50. Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA.   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

26.11 . 2012

Aker ASA : Kapitalmarkedsdag, korreksjon: presentasjon vedlagt

Aker ASA arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo 26. november 2012 kl. 08.30 lokal tid.  Presentasjoner ligger vedlagt og er tilgjengelige på akerasa.com (https://www.akerasa.com).  Presentasjonene vil bli overført på web-TV. Mer informasjon om dette på akerasa.com (https://www.akerasa.com). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Capital Markets Day presentasjon

26.11 . 2012

Aker ASA : Capital markets day

Aker ASA is holding a Capital Markets Day in Oslo on 26. November 2012 at 08.30 a.m. local time. The presentations are enclosed and are also available at akerasa.com (https://www.akerasa.com ). The presentations will be shown on web TV. More information is available at akerasa.com (https://www.akerasa.com).   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

26.11 . 2012

Aker ASA : Kapitalmarkedsdag

Aker ASA arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo 26. november 2012 kl. 08.30 lokal tid.  Presentasjoner ligger vedlagt og er tilgjengelige på akerasa.com (https://www.akerasa.com).  Presentasjonene vil bli overført på web-TV. Mer informasjon om dette på akerasa.com (https://www.akerasa.com). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

16.11 . 2012

Aker ASA: Financial calendar

Enclosed are the dates for the financial calendar of Aker ASA in 2012-2013:

16.11 . 2012

Aker ASA: Finansiell kalender

Aker ASAs finansielle kalender for 2012-2013 er som følger:

15.11 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange announcement published by The Resource Group TRG AS on 12 November 2012 concerning acceptance of Aker ASA's offer to buy back shares, launched on the same day, in connection with Aker ASA's obligation to deliver consideration shares in a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (the "Offer").

15.11 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding fra The Resource Group TRG AS publisert 12. november 2012 vedrørende aksept av Aker ASAs tilbud om tilbakekjøp av aksjer av samme dato, i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet").

15.11 . 2012

Aker ASA: Final result in offer to buy back shares

Reference is made to the stock exchange announcement published by Aker ASA on 12 November 2012 concerning an offer to buy back shares in connection with Aker ASA's obligation to deliver consideration shares in a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (the "Offer"). The Offer expired on 14 November 2012 at 16:30 (CET).

15.11 . 2012

Aker ASA: Endelig resultat i tilbud om tilbakekjøp

Det vises til børsmelding fra Aker ASA publisert 12. november 2012 vedrørende tilbud om tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet"). Tilbudet utløp kl 16:30 den 14. november 2012.

13.11 . 2012

Aker ASA : Mandatory notification of trade

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO ANY JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION.

13.11 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN VILLE ANSES ULOVLIG. VENNLIST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.

12.11 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange announcement published by Aker ASA on 12 November 2012 concerning an offer to buy back shares in connection with Aker ASA's obligation to deliver consideration shares in a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (the "Offer").

12.11 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding fra Aker ASA publisert 12. november 2012 vedrørende tilbud om tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet").

12.11 . 2012

Aker ASA: Offer to buy back shares in Aker ASA

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS COMMUNICATION.

12.11 . 2012

Aker ASA: Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Aker ASA

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN VILLE ANSES ULOVLIG. VENNLIST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.

09.11 . 2012

Aker ASA: Merger plan with Aker BioMarine approved by the Extraordinary General Meetings

Reference is made to the stock exchange announcement published by Aker ASA andAker BioMarine ASA on 8 October 2012 concerning board resolution of the mergerplan of a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, awholly owned subsidiary of Aker ASA, where the consideration shares are to bedelivered by Aker ASA.

09.11 . 2012

Aker ASA: Fusjonsplan med Aker BioMarine ASA vedtatt av generalforsamlingene

Det vises til børsmeldinger fra Aker ASA og Aker BioMarine ASA publisert 8.oktober 2012 vedrørende styrevedtak av fusjonsplan for fusjon mellom AkerBioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA,hvor vederlagsaksjene ytes av Aker ASA.

09.11 . 2012

Aker ASA Third quarter results 2012: Strong value growth

The Net Asset Value of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 23.3billion as of 30 September 2012, compared to NOK 20.1 billion as of 30 June2012 and NOK 19.4 billion as of 31 December 2011.

09.11 . 2012

Aker ASA Resultat for tredje kvartal 2012: Sterk verdivekst i Aker

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,3milliarder kroner per 30. september 2012, sammenlignet med 20,1 milliarder kroner per 30. juni 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

26.10 . 2012

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 3. kvartal 2012

26 oktober 2012 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for tredje kvartal fredag 9. november 2012 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

11.10 . 2012

Aker ASA : Ocean Yield AS ("Ocean Yield") acquires the offshore construction vessel Lewek Connector and enters into a 10-year bareboat charter with...

Ocean Yield, a 100 per cent owned subsidiary of Aker ASA, has entered into anagreement to acquire the offshore construction and cable lay vessel LewekConnector from AMC Connector AS for a total consideration of USD 315 million.After delivery, the vessel will be chartered on a hell and high water bareboatcharter contract to EMAS AMC AS, a wholly-owned subsidiary of Ezra Holdings Ltd.("Ezra"). The bareboat charter will be fully guaranteed by Ezra.

11.10 . 2012

Aker ASA : Ocean Yield AS ("Ocean Yield") kjøper offshore konstruksjons skipet Lewek Connector og inngår 10-års bareboat kontrakt med EMAS AMC AS

Ocean Yield, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om kjøp avoffshore konstruksjons- fartøyet Lewek Connector fra AMC Connector AS for entotal kjøpesum på 315 millioner dollar. Etter levering vil skipet operere på en10-års «hell & high water» bareboat kontrakt til EMAS AMC AS, som er et heleietdatterselskap av Ezra Holdings Ltd. Bareboat kontrakten vil være fullt garantertav Ezra.

08.10 . 2012

Aker ASA: Merger plan with Aker BioMarine resolved by the Boards of Directors

Reference is made to the announcement by Aker ASA ("AKER") and Aker BioMarine("AKBM") on 12 September 2012 concerning AKER's proposal to merge AKBM with AkerSeafoods Holding AS ("AKSH"), a wholly-owned subsidiary of AKER.