menu

Media

Børsmeldinger

21.12 . 2007

HISTORIC AKER HOLDING AGREEMENT COMPLETED

As stipulated in the agreement entered into on 22 June 2007, Aker has transferred its ownership interest in Aker Kværner to the newly established company Aker Holding. Aker has a controlling, 60-percent ownership interest in Aker Holding. The Norwegian government owns 30 percent of Aker Holding shares, the Swedish technology company SAAB has a 7.5 percent shareholding, and the Swedish investment company Investor AB owns 2.5 percent of Aker Holding shares.

21.12 . 2007

AKER HOLDING-AVTALEN PÅ PLASS

I henhold til avtale inngått 22. juni i år, har Aker overført selskapets eierskap i Aker Kværner til det nyetablerte selskapet Aker Holding. Aker beholder kontrollen med en eierandel på 60 prosent i Aker Holding. Den norske stat eier 30 prosent av aksjene i selskapet, det svenske teknologiselskapet SAAB 7,5 prosent og det svenske investeringsselskapet Investor 2,5 prosent.

18.12 . 2007

MELDEPLIKTIG HANDEL

Geir Arne Drangeid, konserndirektør i Aker ASA, har i dag kjøpt 1.500 aksjer i Aker ASA gjennom sitt selskap Casa Drandi AS. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 318,68. Ny beholdning er 1.500 aksjer.

14.12 . 2007

MELDEPLIKTIG HANDEL - ENDELIG ANTALL AKSJER

Som meddelt i går har Aker Capital AS kjøpt aksjer og passert grensen for tilbudsplikt i Aker Drilling ASA. Endelig antall aksjer kjøpt i går var 4.710.800 til kurs NOK 38,7843. Etter dette eier Aker Capital 41.822.195 aksjer i Aker Drilling. Det tilsvarer 44,97 prosent av totalt antall aksjer. Aker Capital arbeider med sikte på å fremsette det pliktige tilbudet før jul.

12.12 . 2007

THE AKER HOLDING AGREEMENT

For more information about the Aker Holding agreement, please go to: http://www.akerasa.com/tekst.cfm?tekstid=264

12.12 . 2007

AKER HOLDING-AVTALEN

For ytterligere informasjon om Aker Holding-avtalen, vennligst gå til: http://www.akerasa.com/tekst.cfm?tekstid=263

04.12 . 2007

AKER ADDS TO ITS GENESIS INVESTMENT

Through its wholly owned subsidiary Aker Capital, Aker will subscribe at least GBP 3 925 000 in the issue. Following this and other parallel transactions in Genesis announced today, Aker Capital will continue to own at least 24.4 per cent of the company.

For more information about Genesis Petroleum Corporation and related transactions, please see the attached press release from Genesis.

29.11 . 2007
28.11 . 2007

AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Aker ASA har i dag avholdt ekstraordinær generalforsamling. Protokoll med vedtak følger vedlagt.

27.11 . 2007
27.11 . 2007
14.11 . 2007

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The notice and enclosures may also be down-loaded from the company`s homepage www.akerasa.com.

14.11 . 2007

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Innkalling og vedlegg kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.akerasa.com.

05.11 . 2007

UPDATED FINANCIAL CALENDAR FOR 2008:

4th quarter results 2007 / preliminary annual result 2007: 29 February 2008Annual General Meeting: 3 April1st quarter results 2008: 8 May2nd quarter results 2008: 15 August3rd quarter results 2008: 5 November

05.11 . 2007

KORRIGERT FINANSIELL KALENDER 2008

Aker ASAs finansielle kalender for 2008 er som følger:

05.11 . 2007

FINANCIAL CALENDAR FOR 2008:

4th quarter results 2007 / preliminary annual result 2007: 29 February 2008Annual General Meeting: 27 March1st quarter results 2008: 8 May2nd quarter results 2008: 15 August3rd quarter results 2008: 5 November

05.11 . 2007

FINANSIELL KALENDER 2008

Aker ASAs finansielle kalender for 2008 er som følger:

05.11 . 2007

Q3 2007 PRESENTATION

Enclosed please find the 3Q 2007 presentation.

05.11 . 2007

3. KVARTAL 2007 PRESENTASJON

Vedlagt følger presentasjon for 3. kvartal 2007.

05.11 . 2007

TARGETING FURTHER GROWTH

For Aker`s main companies in the energy and maritime industries, the favorable trend continued in the third quarter of 2007. In the fisheries business, the third-quarter 2007 profit was characterized by low harvest volumes; market demand and prices were good. The Aker group`s new companies are developing in accord with established business plans.

05.11 . 2007

MÅLRETTET SATSING FOR VIDERE VEKST

Den positive utviklingen i Akers hovedselskaper innen energi og maritim industri fortsatte i tredje kvartal. Innen fiskeri var resultatene preget av lite fangst, men gode markeder. Konsernets nye selskaper utvikles i tråd med de etablerte forretningsplaner.

01.11 . 2007

AKER SELLS ABAS CRANE AND AKER BRATTVAAG WINCH

`The ownership transfer is a good solution for two industrial companies that possess strong niche positions in worldwide maritime growth markets,` says Leif-Arne Langøy, Aker`s Chairman and CEO. `Working with employees of ABAS Crane and Aker Brattvaag Winch, we have contributed to building and improving the two companies over a period of several years. Now, ODIM is the ideal owner to further develop ABAS Crane and Aker Brattvaag Winch.`

01.11 . 2007

AKER SELGER ABAS CRANE OG AKER BRATTVAAG WINCH

- Dette er en god eierløsning for to industribedrifter med sterke nisjeposisjoner i internasjonale, maritime vekstmarkeder. Sammen med de ansatte har vi gjennom mange år bidratt til å bygge og forbedre ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch. ODIM er den perfekte eieren til å videreutvikle virksomhetene, sier Leif-Arne Langøy, konsernsjef og styreformann i Aker.

30.10 . 2007

PRESENTATION OF 3RD QUARTER RESULTS FOR 2007

President Leif-Arne Langøy and CFO Bengt A. Rem will present the results and comment on the development in the main Aker group companies.

30.10 . 2007

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2007

Konsernsjef Leif-Arne Langøy og CFO Bengt A. Rem vil presentere Akers resultater, og kommentere utviklingen i Akers hovedselskaper.