menu

Media

Børsmeldinger

22.12 . 2006

AKER EXPLORATION ENTER INTO FARM-IN AGREEMENT

- This is an attractive agreement for Aker Exploration. Obtaining an interest in this license is consistent with the company`s business model, says Aker Exploration`s President and CEO Bård Johansen.

22.12 . 2006

AKER EXPLORATION SKAFFER SEG LETEAREAL

- Dette er en attraktiv avtale for Aker Exploration. Kjøpet av eierandelen er i tråd med selskapets strategi, sier konsernsjef Bård Johansen i Aker Exploration.

20.12 . 2006

MELDEPLIKTIG HANDEL

Aker Capital kontrollerer fra før 32.833.395 aksjer i Aker Drilling, og kontrollerer etter dette 37.111.395 aksjer, dvs. 39,9 % av aksjene i selskapet.

14.12 . 2006

AKER EXPLORATION RAISES NOK 1.37 BILLION

Oil companies and institutional investors have shown significant interest in the innovative, focused, Norwegian Continental Shelf exploration company Aker Exploration.

14.12 . 2006

AKER EXPLORATION TILFØRES 1,37 MILLIARDER KRONER

Både oljeselskaper og institusjonelle investorer viser stor interesse for det rendyrkede leteselskapet Aker Exploration, som satser for fullt på norsk kontinentalsokkel.

08.12 . 2006

AKER BIOMARINE ASA HAS TODAY ACQUIRED 1,951,440 SHARES

Aker BioMarine ASA has today acquired 1,951,440 shares in Natural ASA representing 19.23% of the outstanding shares and votes in the Company from Aker Seafood Holdings AS. Following this transaction, Aker BioMarine owns 89.14% of the outstanding shares and votes in Natural.

08.12 . 2006

AKER BIOMARINE-ETABLERING GIR GEVINST

Etableringen av Aker BioMarine og den nylig avsluttede emisjonen i selskapet, gir Aker en positiv resultateffekt på om lag 3,5 mrd kroner i fjerde kvartal 2006. Gevinsten vil fremkomme i regnskapet for Aker ASA (mor- og holdingselskap).

08.12 . 2006

AKER BIOMARINE - COMPLETED PRIVATE PLACEMENT

Aker`s ownership is valued at approximately NOK 3.9 billion, which constitutes approximately NOK 53 per share in Aker ASA.

08.12 . 2006

AKER BIOMARINE - FULLFØRT EMISJON

Emisjonskursen per aksje i Aker BioMarine er 90 kroner, som verdsetter selskapet til 5 070 millioner kroner etter emisjonen, fordelt på 56 333 300 aksjer. Akers eierandel etter emisjonen er 76,2 %.

07.12 . 2006

AKER INVEST SELLS NORSEA GROUP STAKE

An outstanding NorSea Group shareholder loan extended by Aker Invest will be repaid with funds from the share sale. Accordingly, the total cash flow effect for Aker Invest is NOK 356 million. A NOK 80 million gain will be recorded in Aker Invest`s 2006 accounts. The Aker Group`s gain on the NorSea Group shareholding divestiture amounts to NOK 217 million.

07.12 . 2006

AKER INVEST SELGER SEG UT AV NORSEA GROUP

I forbindelse med aksjesalget vil NorSea Group gjøre opp et utestående aksjonærlån fra Aker Invest. Totalt kontantproveny for Aker Invest er dermed 356 millioner kroner. Salget gir Aker Invest en gevinst på 80 millioner kroner som blir bokført i 2006. Aker konsernets gevinst er 217 millioner kroner.

05.12 . 2006

AKER FORLENGER TERMINER PÅ AKER DRILLING-AKSJER

Medregnet aksjene på termin kontrollerer Aker Capital 32.833.395 aksjer i Aker Drilling, dvs 35,3 % av aksjene i selskapet.

05.12 . 2006

AKER EXPLORATION - A FOCUSED OFFSHORE EXPLORATION COMPA

- Aker Exploration is prepared to break through an impasse that is inhibiting oil and gas exploration on Norwegian Continental Shelf, says Leif-Arne Langøy, Chairman and CEO of Aker ASA.

05.12 . 2006

AKER EXPLORATION SATSER SOM RENDYRKET LETESELSKAP

- Aker Exploration vil bidra til å løse en floke som i dag begrenser letingen etter olje og gass på norsk sokkel, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker og forklarer:- Oljeselskaper sliter med å få tak i rigger for boring av letebrønner. I et stramt riggmarked er det lite interessant for riggselskaper å inngå borekontrakter for et kort tidsrom. Aker Exploration løser floken ved å tilby oljeselskapene kunnskap og tilgang på borekapasitet, med motytelse i form eierandeler i lisensen.

01.12 . 2006

NY RENTE

Vedlegg på www.newsweb.no

30.11 . 2006

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

29.11 . 2006

MELDEPLIKTIG HANDEL

Aker ASA kontrollerer fra før 2.859.250 aksjer i Odim ASA gjennom Aker Invest II KS, og kontrollerer etter dette 3.359.250 aksjer, dvs. 30,38 %.

27.11 . 2006

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

27.11 . 2006

AKER BIOMARINE MEETS WITH INVESTORS

Pursuant to the advice of the placement managers, Aker BioMarine has determined that the value of the company`s equity prior to the share placement amounts to between NOK 3.8 billion and NOK 4.8 billion. The equity of Aker BioMarine is thus in the range of NOK 53 to NOK 66 per Aker ASA share.

27.11 . 2006

AKER BIOMARINE MØTER INVESTORER

Basert på råd fra tilretteleggerne i emisjonen har Aker BioMarine satt verdien av egenkapitalen i selskapet før emisjonen til mellom 3,8 milliarder kroner og 4,8 milliarder kroner. Det utgjør mellom 53 kroner og 66 kroner pr. Aker-aksje.

22.11 . 2006

AKER YARDS AND AKER BIOMARINE: OPTION FOR KRILL VESSEL

Fast facts Vessel type: Krill VesselYard: Aker Yards, SøviknesDelivery time: November 2009Length: 144 mWidth: 28 Design: Skipsteknisk, Ålesund

21.11 . 2006

FINANCIAL CALENDAR FOR 2007

4th quarter results 2006 / preliminary annual result 2006: 1 MarchAnnual General Meeting: 29 March1st quarter results 2006: 8 May2nd quarter results 2006: 14 August3rd quarter results 2006: 5 November

21.11 . 2006

FINANSIELL KALENDER 2007

Aker ASAs finansielle kalender for 2007 er som følger:

17.11 . 2006

AKER BIOMARINE KONKRETISERER SATSING

Krillolje har høyt innhold av bioaktive stoffer med dokumenterbar positiv effekt for både mennesker, fisk og dyr. Akers krillolje vil dermed ha viktige markeder både innen farmasi, næringsmiddelindustrien og akvakultur.

16.11 . 2006

AKER ØKER I NATURAL, VIL ARBEIDE FOR FUSJON

Kjøpet inngår i Akers arbeid med etableringen av selskapet Aker BioMarine. Aker vil nå arbeide for at Natural blir innlemmet i Aker BioMarine gjennom en fusjon i forbindelse med Aker BioMarines planlagte børsnotering i første halvår 2007. Som en konsekvens av sitt økte eierskap vil Aker umiddelbart be om at det blir innkalt til generalforsamling i Natural for valg av nytt styre.