menu

Media

Børsmeldinger

29.12 . 2005

LANGØY BUYS TRG HOLDING SHARES

TRG Holding`s General Manager, Olav Revhaug, has purchased 46 667 Class B TRG Holding shares on the same terms as Mr. Langøy. Langøy and Revhaug have purchased the shares through their respective companies as investments. Their two share purchases amount to 33.3 percent of TRG Holding`s Class B stock.

28.12 . 2005

LANGØY KJØPER AKSJER I TRG HOLDING

På samme vilkår som Langøy har Olav Revhaug, daglig leder i TRG Holding, kjøpt 46 667 B-aksjer i TRG Holding. Langøy og Revhaug som har kjøpt aksjene for egne midler gjennom sine respektive selskaper, eier med dette 33,3 prosent av B-aksjene i TRG Holding.

27.12 . 2005

FINANSIELL KALENDER 2006

Aker ASAs finansielle kalender for 2006 er som følger:4. kvartal 2005 / Foreløpig årsresultat: 16. februar 2005Ordinær generalforsamling: 30. mars1. kvartal 2005: 2. mai2. kvartal 2005: 11. august3. kvartal 2005: 3. november

13.12 . 2005

AKE16 RESULTAT TILBUD OM INNFRIELSE

Akseptfristen gikk ut i går, mandag 12. desember. Totalt er det mottatt aksepter pålydende NOK 1.741.143,-. Totalt utestående av AKE16, fratrukket Aker ASA sin egenbeholdning, vil etter dette være pålydende NOK 357.198.194,-.

13.12 . 2005

AKE16 RESULTAT TILBUD OM INNFRIELSE

Akseptfristen gikk ut i går, mandag 12. desember. Totalt er det mottatt aksepter pålydende NOK 1.741.143,-. Totalt utestående av AKE16, fratrukket Aker ASA sin egenbeholdning, vil etter dette være pålydende NOK 357.198.194,-.

08.12 . 2005

EX DIVIDEND NOK 14,- TODAY

The shares in Aker ASA will be traded ex dividend NOK 14,- as from today, 08.12.2005.

08.12 . 2005

EX UTBYTTE KR. 14,- I DAG

Aksjene i Aker ASA noteres ex utbytte kr. 14,- fra og med i dag, 08.12.2005.

02.12 . 2005

NY AKSJEKAPITAL REGISTRERT

Oppdatert firmaattest som bekrefter den nye aksjekapitalen har i dag blitt sendt til Oslo Børs.

02.12 . 2005

NEW REGISTERED SHARE CAPITAL

A new Certificate of Registration confirming the new share capital has today been sent to Oslo Børs.

01.12 . 2005

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

01.12 . 2005

AKE16 TILBUD OM INNFRIELSE AV OBLIGASJONSLÅN

I den anledning er Aker ASA etter låneavtalen til selskapets børsnoterte obligasjonsslån FRN Aker RGI Holding ASA Open Bond Issue 2001/2007 med ISIN NO 001012491.0 (AKE16), forpliktet til å sende tilbud til investorene i dette lånet om innfrielse til 100% av pålydende. Slikt tilbud blir sendt investorene via VPS i dag.

01.12 . 2005

GJENNOMFØRING AV FUSJON MED KVÆRNER OG UTBYTTE FRA AKER

Nedenfor følger de viktigste hendelser relatert til gjennomføringen av fusjonen og det forestående utbyttet fra Aker ASA.

01.12 . 2005

IMPLEMENTATION OF MERGER WITH KVÆRNER AND AKER DIVIDEND

Set out below are key milestones in relation to the completion of the merger and the upcoming dividend from Aker ASA.

30.11 . 2005

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

03.11 . 2005

3Q05 PRESENTASJONSMATERIELL

Vedlagt følger presentasjonsmateriell til Akers tredje kvartal presentasjon i dag.

03.11 . 2005

3Q05 PRESENTATION MATERIAL

Please find enclosed the presentation material to be used in the presentation of Aker`s third quarter 2005 results today.

03.11 . 2005

IMPROVEMENT CONTINUES

The book value of the Group`s investments was NOK 8.1 billion. The market value of its listed investments alone exceeded NOK 17 billion as of 2 November 2005. Aker Drilling, Aker House (Aker Hus) and other non-listed assets are not included in the latter figure.

03.11 . 2005

FORTSATT FREMGANG

Verdien av konsernets investeringer er i balansen bokført til 8,1 milliarder kroner. Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler var 2. november over 17 milliarder kroner. Verdien av Aker Drilling og Aker Hus, samt øvrige unoterte eiendeler er ikke inkludert i dette tallet.

03.11 . 2005

AKER SELGER EIENDOM PÅ FORNEBU

På den aktuelle eiendommen har Aker under oppføring et nytt hovedkontor for konsernets virksomheter i Oslo-området. Eiendomsselskapet som Aker selger har inngått leieavtale for utleie av bygget til Aker i 12 år.

27.10 . 2005

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2005

Samme dag vil representanter fra selskapene være til stede under en presentasjon av regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

20.10 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Hallvard Muri, konsernsjef i Aker Material Handling, har i dag, 20. oktober 2005, kjøpt 2.500 aksjer i Aker ASA. Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 144,50. Ny beholdning er 13.500 aksjer.

13.10 . 2005

AKER DRILLING-EMISJON

Aker Drilling har etter emisjonen 93 millioner aksjer. Implisitt markedsverdi er 3,4 milliarder kroner.

13.10 . 2005

AKER DRILLING SHARE ISSUE OVERSUBSCRIBED

Aker Drilling has entered into an agreement with Aker Kværner to build two Aker H 6e drilling platforms. These will be the largest and most advanced drilling platforms available. They are specially designed for drilling under extreme conditions, harsh weather conditions, ultra-deep waters, in Arctic regions, and at great distance from existing infrastructure.

13.10 . 2005

AKER DRILLING-EMISJON OVERTEGNET

Aker Drilling har gjort avtale med Aker Kværner om bygging av to boreplattformer av typen Aker H-6e. Dette er verdens største og mest avanserte plattformer. De er spesiallaget for boring under ekstreme forhold, i værharde områder, på ultradypt vann, i arktiske strøk og langt fra eksisterende infrastruktur.

03.10 . 2005

OVERFØRES TIL STORLÅNSEKTOR

8% Aker 05/12 (AKER02), ISIN NO0010254725, vil fra og med 05.10.2005 overføres fra Obl. som forv. omsatt bl. prof. inv. til Storlånsektor.