menu

Media

Børsmeldinger

22.12 . 2004

AVTALE OM FORLIK MED TIDLIGERE NORWAY SEAFOODS-AKSJONÆR

- Vi mener prinsippene som er lagt til grunn av tidligere rettsinstanser er urimelige, men betaler nå for å få lagt saken bak oss for godt. Vi vil heller bruke tid og ressurser på å utvikle verdiene i Aker-konsernet til glede for alle aksjonærer, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA.

02.12 . 2004

NY RENTE

Vedlegg på www.newsweb.no

26.11 . 2004

PRESENTASJONSMATERIALE - KVARTALSRESULTAT

Vedlagt følger presentasjon som vil bli brukt på dagens resultatfremleggelse. Presentasjonen er tilgjengelig på www.newsweb.no og på selskapets hjemmeside www.akerasa.com

26.11 . 2004

REKORDHØY ORDRERESERVE, POSITIV UTVIKLING I DRIFTEN

Til tross for redusert aktivitet har Aker Yards opprettholdt et godt driftsresultat i år. Aker Kværner og Aker Seafoods har bedret sitt driftsresultat med over 50 prosent, og Aker Material Handling har snudd betydelige underskudd tidligere år og i første del av 2004 til et lite overskudd i tredje kvartal.

17.11 . 2004

MELDEPLIKTIG HANDEL

Kværner ASA kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Kjell Inge Røkke er styreformann i Aker ASA.

10.11 . 2004

AKER - MELDEPLIKTIG HANDEL, KVI - MELDEPLIKTIG HANDEL

Kværner ASA kontrolleres av Kjell Inge Røkke. Kjell Inge Røkke er styreformann i Aker ASA.

28.10 . 2004

OVERFØRING AV VIRKSOMHET FRA HELEID DATTERSELSKAP

Med henvisning til børsforskriftens paragraf 5-2 gjør Aker ASA oppmerksom på at fusjonen mellom Aker ASA og det heleide datterselskapet Aker RGI Management AS, omtalt i prospekt for børsnotering av Aker ASA, datert 3. september 2004, punkt 5.2.6.5, er formelt besluttet av selskapenes styrer. Sammenslåingen vil bli formelt gjennomført etter at den lovpålagte kreditorfristen utløper 28. desember 2004.

28.10 . 2004

FINANSKALENDER: DELÅRSRAPPORTERING 3. KVARTAL

Samme dag klokken 09.30 vil konsernsjef Leif-Arne Langøy og konserndirektør og CFO Bengt A Rem presentere og kommentere regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

26.10 . 2004

ANSATTE HAR VALGT NYE STYREREPRESENTANTER

Styret i Aker ASA har etter dette følgende sammensetning:Kjell Inge Røkke, styreformannLone Fønss Schrøder, nestformannBjørn FlatgårdEva von HirschKjeld RimbergKjell StoreideAtle TranøyStein AamdalBjarne KristiansenHarald Magne Bjørnsen

11.10 . 2004

AKER STYRKER SOLIDITET GJENNOM TILBAKEKJØP AV GJELD

Selskapet har i denne omgang kjøpt obligasjoner pålydende 262 500 000 kroner i lånet. Obligasjonene er ervervet til et vederlag tilsvarende en kurs på 93,37 prosent av pålydende. Aker ASAs egenbeholdning i AKE16 er etter dette 446 060 663 kroner.

23.09 . 2004

AKER HAR SOLGT FORDRING PÅ AKER YARDS

Lånet til Aker Yards ble etablert som en del av finansieringen av verftskonsernet tidligere i år og er omtalt i tidligere informasjon til markedet. Lånet er et konvertibelt ansvarlig lån og forfaller 30. juni 2009. Konverteringskursen er 127,50 pr. aksje i Aker Yards.

08.09 . 2004

OSLO BØRS - AKER NYTT SELSKAP TIL NOTERING I DAG

Aker ASA A-aksjer noteres i dag 8. september 2004. Selskapets B-aksjer vil ikke bli notert.

08.09 . 2004

OSLO BØRS - AKER - NEW SECURITY FROM TODAY

Aker ASA A-shares will be listed from today 8 September 2004. The Company`s B-shares will not be listed.

02.09 . 2004

NY RENTE

Vedlegg på www.newsweb.no

31.08 . 2004

RESULTAT PR. 1. HALVÅR 2004**KORR

**Endringer er foretatt i 4. avsnitt, 4 setning. Her er noe beklageligvis falt ut.

31.08 . 2004

RESULTAT PR. 1. HALVÅR 2004

Vedlegg på www.newsweb.no

30.07 . 2004

BØRSMELDING FRA KVÆRNER HOLDING AS

Kværner Holding AS har i dag gjort transaksjoner i selskapets eget obligasjonslån notert under tickerkoden AKE16 til kurs 88,25, som har medført en økning i egenbeholdningen med NOK 132.237.000 (pålydende).

Etter dette er Kværner Holding AS sin egenbeholdning i AKE16 pålydende totalt NOK 183.560.663,-.

29.07 . 2004

FUSJON GJENNOMFØRT. DEBITORSKIFTE

Vedlegg på www.newsweb.no

22.07 . 2004

LEGEND PROPERTIES

Salget av det amerikanske eiendomsselskapet Legend Properties er gjennomført som planlagt med et netto oppgjør til Aker RGI Holding på i overkant av NOK 300 millioner.

01.07 . 2004

FRN AKER RGI NO 001012491.0 AVHOLDT OBLIGASJONSEIERMØTE

FRN AKER RGI NO 001012491.0 AVHOLDT OBLIGASJONSEIERMØTE

29.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE - NORSK OVERSETTELSE

Det er innkalt til obligasjonseiermøte i AKE16 den 1.7.2004. Innkallingen foreligger nå i oversettelse til norsk, se vedlegg.

24.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE

Obligasjonseiermøte 1. juli 2004 kl. 13:00Viser til børsmelding sendt 9:30. Vedlagt følger Informasjons Memorandum.

24.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE

Obligasjonseiermøte 1. juli 2004 kl. 13:00

21.06 . 2004

AKER RGI HOLDING - ÅRSREGNSKAP 2003

Vedlagt på www.newsweb.no er årsregnskap 2003 for Aker RGI AS og Aker RGI Holding AS.

18.06 . 2004

NOTIFICATION - BONDHOLDERS` MEETING

NOTIFICATION - BONDHOLDERS` MEETING