menu

Media

Børsmeldinger

19.07 . 2005

BOKETTERSYN OG SKATTEKRAV I USA

- Vi vil i løpet av sommeren ta stilling til om vi vil akseptere skattemyndighetenes konklusjoner. Alternativt kan vi velge å prøve saken rettslig, kommenterer Leif-Arne Langøy, konsernsjef i Aker ASA. De skattemessige forholdene ved de aktuelle transaksjonene er flere ganger vurdert og funnet i orden av eksterne rådgivere.

11.07 . 2005

AKER AMERICAN SHIPPING TO BE LISTED TODAY

Aker American Shipping ASA will, through wholly owned U.S. subsidiaries, build, own and bare boat charter vessels to U.S. vessel operators in accordance with U.S. coastwise laws (The Jones Act). The vessels will be constructed at Kvaerner Philadelphia Shipyard (KPSI) in Philadelphia, USA.

11.07 . 2005

AKER AMERICAN SHIPPING NOTERES I DAG

Aker American Shipping er et selskap som gjennom heleide amerikanske datterselskaper vil bygge, eie og leie ut skip til amerikanske skipsoperatører på bare boat certepartier i henhold til amerikanske regler for innenriks sjøtransport (Jones Act). Skipene vil bli bygget ved Kvaerner Philadelphia Shipyard (KPSI) i Philadelphia, USA.

01.07 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Kjeld Rimberg, styremedlem i Aker ASA har den 29. juni kjøpt 3300 aksjer i Aker ASA til kurs 120,7803. Ny beholdning er 3300 aksjer.Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Kjeld Rimberg & Co AS.

01.07 . 2005

RETTET EMISJON PLASSERT, AKER OVERTAR KVÆRNER EIERANDEL

- Etter flere år med strukturert arbeid, er vi godt fornøyd med den interessen selskapet har fått i markedet både i Norge og internasjonalt, sier Dave Meehan, konsernsjef i Aker American Shipping. Sammen med selskapets bankfinansiering vil den rettede emisjonen sikre gjennomføringen av avtalen med Overseas Shipholding Group, fortsetter Meehan.

15.06 . 2005

KJØPER TOMT TIL NYTT HOVEDKONTOR AV TELENOR

Planen om å bygge et nytt felles hovedkontor for Aker og Aker-konsernets virksomheter i Oslo-området ble offentliggjort på Akers generalforsamling i mars i år. Det nye bygget skal etter planen stå ferdig til innflytting senest ved årsskiftet 2007/2008.

09.06 . 2005

SAMLER FINANSIELLE INVESTERINGER I AKER INVEST

- I starten vil Aker Invest konsentrere seg om å utvikle verdipotensialet i en rekke investeringer som historisk har ligget direkte under Aker og i Aker Yards. I Aker Invest vil vi også kunne utnytte konsernets sterke finansielle stilling til å utvikle nye, lønnsomme investeringsmuligheter i tilknytning til konsernets virksomhet, sier Leif-Arne Langøy, konsernet i Aker ASA.

02.06 . 2005

NY RENTE

Vedlegg på www.newsweb.no.

31.05 . 2005

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

26.05 . 2005

VEDR. OBLIGASJONSLÅN

Obligasjonslånet er nå fulltegnet og tegningsperioden er avsluttet. Allokering vil bli sendt tegnerne så raskt dette er praktisk mulig. Oppgjør for lånet er forventet til 16. juni 2005.

Pareto Securities ASA og DnB NOR Markets er tilretteleggere for lånet.

25.05 . 2005

AKER SEAFOODS-AKSJER I KONVERTIBELT OBLIGASJONSLÅN

Aker beholder retten til eventuelt utbytte tilsvarende kupongen for aksjene. Eventuelt utbytte ut over dette vil tilfalle obligasjonseierne ved eventuell konvertering.

24.05 . 2005

SAMARBEIDER OM ETABLERING AV AKER AMERICAN SHIPPING

I forbindelse med den planlagte børsnoteringen av Aker American Shipping, vil Aker vurdere å kjøpe ut Kværner og innlemme Aker American Shipping i Aker-konsernet. Prisen for aksjene vil i så fall være den samme som markedet for øvrig betaler for aksjer i Aker American Shipping.

03.05 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konsernsjef Hallvard Muri i Aker Material Handling AS har i dag, 3. mai 2005, kjøpt 3.000 aksjer i Aker ASA. Aksjene er kjøpt til snittkurs NOK 89,05. Ny beholdning er 11.000 aksjer.

03.05 . 2005

AKER SEAFOODS STYRKER EIERSKAPET I TRÅLERSELSKAPER

I forbindelse med sammenslåingen av Norway Seafoods, West Fish-Aarsæther (WFA) og Nordic Sea Holding (NSH) og etableringen av Aker Seafoods ASA, overtar det nye konsernet 100 prosent av aksjene i West Fish-Aarsæther og 65 prosent av aksjene i Nordic Sea Holding mot oppgjør i aksjer i Aker Seafoods ASA.

03.05 . 2005

AKER ASA ÅRSRAPPORT 2004

Aker ASAs årsrapport for 2004 ble oversendt Oslo Børs 17. mars 2005. Vedlagt oversendes for ordens skyld oppdatert årsrapport som reflekterer aksjonærenes vedtak på generalforsamlingen 31. mars 2005 om å ikke utbetale utbytte for 2004.

29.04 . 2005

BØRSNOTERING AKER SEAFOODS ASA

Et prospekt er utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen. Prospektet oversendes Oslo Børs i dag og vil være tilgjengelig i løpet av fredag 29. april hos selskapet og verdpapirforetak som er børsmedlemmer, herunder tilretteleggerne for børsintroduksjonen.

28.04 . 2005

PRESENTASJONSMATERIELL AKER SEAFOODS ASA

Vedlagt oversendes presentasjonsmateriell fra Aker Seafoods vedrørende den planlagte børsnoteringen.

28.04 . 2005

AKER HAR MOTTATT GODKJENNELSE FRA FISKERIMYNDIGHETENE

- Vi har registrert at det har vært positiv behandling av saken fra både Fiskeridirektoratet og Fiskeridepartementet, og er svært takknemlige for dette. Vi ser nå ser frem til å forme et slagkraftig og lønnsomt fiskeriselskap med basis fra Norge, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Yngve Myhre.

28.04 . 2005

1Q 2005 PRESENTASJONSMATERIELL

Vedlagt oversendes presentasjonsmateriell som brukes ved dagens presentasjon.

28.04 . 2005

1Q 2005, ORDREREKORD OG YTTERLIGERE FINANSIELL STYRKING

Morselskapet Aker ASA har styrket sin finansielle stilling ytterligere i kvartalet. På stigende kurser solgte Aker noen av sine aksjer i Aker Kværner og Aker Yards i januar 2005, og refinansierte gjeld (se detaljer nedenfor). Ved utgangen av første kvartal hadde morselskapene i konsernstrukturen en netto rentebærende fordring på 300 millioner kroner. Kontanter og rentebærende omløpsmidler utgjorde om lag 1,3 milliarder kroner av dette.

27.04 . 2005

TRANSITION TO IFRS

Aker will convert from Norwegian Accounting Standards (NGAAP) to International Financial Reporting Standards (IFRS) with reporting effect from Q1 2005. An opening balance is prepared at the date of transition to IFRS (1 January, 2004).

25.04 . 2005

AKER SEAFOODS SNART KLART FOR BØRSNOTERING

Det nye Aker Seafoods vil være resultatet av sammenslåingen av Norway Seafoods, West Fish-Aarsæther og Nordic Sea Holding. Aker Seafoods ASA vil være et av Europas ledende sjømatselskap innenfor fangst, foredling og salg av hvitfisk. Selskapet har virksomhet i Norge, Danmark, Storbritannia og USA. Sammenslåingen vil styrke selskapets muligheter som leverandør av fersk og engangsfryst fisk til kvalitetsbevisste forbrukere i Europa og USA.

20.04 . 2005

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2005

Samme dag klokken 09.30 vil konsernsjef Leif-Arne Langøy og konserndirektør og CFO Bengt A Rem presentere og kommentere regnskapstallene i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

01.04 . 2005

PRESENTASJONSMATERIELL

Vedlagt følger presentasjonsmateriell fra Aker ASAs ordinære generalforsamling 31. mars 2005.

31.03 . 2005

AVHOLDT GENERALFORSAMLING

På generalforsamlingen ble blant annet følgende vedtatt: