menu

Media

Børsmeldinger

19.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 18. januar 2012 9 427 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 163,90 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt71 118 egne aksjer.

18.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 17, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 7,965 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 163.89 per share. Following the transaction Aker holds a total of 61 691 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

 

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1578375]

18.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 17. januar 2012 7 965 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 163,89 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 61 691 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1578376]

18.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 17, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 7,965 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 163.89 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 61 691 own shares.

18.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 17. januar 2012 7 965 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 163,89 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt61 691 egne aksjer.

17.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 16, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 162.34 per share. Following the transaction Aker holds a total of 53,726 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1578066]

17.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 16. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 162,34 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 53 726 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1578067]

17.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 16, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 162.34 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 53,726 own shares.

17.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 16. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 162,34 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt53 726 egne aksjer.

16.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 13, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 7,800 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 165.07 per share.  Following the transaction Aker holds a total of 41,726 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT:

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1577717]

16.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 13. januar 2012 7 800 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 165,07 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 41 726 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

 

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT:

Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1577718]

16.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 13, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 7,800 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 165.07 per share.  Following thetransaction Aker holds a total of 41,726 own shares.

16.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 13. januar 2012 7 800 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 165,07 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt41 726 egne aksjer.

13.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 12. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 165,32 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 33 926 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

 

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT:

Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1577339]

13.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 12, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 165.32 per share. Following the transaction Aker holds a total of 33,926 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT:

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1577338]

13.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 12, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 165.32 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 33,926 own shares.

13.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 12. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 165,32 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt33 926 egne aksjer.

12.01 . 2012

Aker ASA: Successful placement of bond issue

Reference is made to the notification sent earlier today regarding a potentialnew bond issue by Aker ASA.

12.01 . 2012

Aker ASA: Vellykket plassering av obligasjonslån

Det vises til melding tidligere i dag om mulig ny obligasjonsutstedelse fra AkerASA.

12.01 . 2012

Aker ASA: Contemplating new bond issue

Aker ASA is contemplating the issue of up to NOK 500 million in a new seniorunsecured bond in the Norwegian credit market with maturity in January 2019. Thenet proceeds will be used to refinance Aker's outstanding bond AKER 04 withmaturity in December 2012 and for general corporate purposes.Pareto Securities has been appointed as sole arranger of the potential bondissue.

12.01 . 2012

Aker ASA: Vurderer å utstede obligasjonslån

Aker ASA vurderer å utstede opp til NOK 500 millioner i et usikretobligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i januar 2019. Nettoproveny fra det foreslåtte obligasjonslånet vil bli brukt til refinansiering avAker utestående obligasjon AKER 04 med forfall desember 2012 samt til selskapetsgenerelle virksomhet.

12.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 11th 2012, Aker ASA ("Aker") purchased 12,500 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 164.58 per share. Following the transaction Aker holds a total of 21,926 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock and incentive program.

 

FOR DETAILS, CONTACT:

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone: +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone: +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1577007]

12.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 11. januar 2012 12 500 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 164,58 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 21 926 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

 

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT:

Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1577008]

12.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 11th 2012, Aker ASA ("Aker") purchased 12,500 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 164.58 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 21,926 own shares.

12.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 11. januar 2012 12 500 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 164,58 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt21 926 egne aksjer.