menu

Media

Børsmeldinger

27.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 26, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 166.92 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 126,483 own shares.

27.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 26. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 166,92 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt126 483 egne aksjer.

26.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 25, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 4,644 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 164.90 per share. Following the transaction Aker holds a total of 114,483 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT:

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1580248]

26.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 25. januar 2012 4 644 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 164,90 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 114 483 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1580249]

26.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 25, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 4,644 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 164.90 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 114,483 own shares.

26.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 25. januar 2012 4 644 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 164,90 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt114 483 egne aksjer.

25.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 24, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 164.39 per share. Following the transaction Aker holds a total of 109,839 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1579928]

25.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 24. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 164,39 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 109 839 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

 

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1579929]

25.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 24, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 164.39 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 109,839 own shares.

25.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 24. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 164,39 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt109 839 egne aksjer.

24.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 23. januar 2012 4 512 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 167,87 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 97 839 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1579654]

24.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 23, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 4,512 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 167.87 per share. Following the transaction Aker holds a total of 97,839 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program. ?

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878 This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1579653]

24.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 23, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 4,512 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 167.87 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 97,839 own shares.

24.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 23. januar 2012 4 512 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 167,87 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt97 839 egne aksjer.

23.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 20, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 10,209 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 167.40 per share. Following the transaction Aker holds a total of 93,327 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT:

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1579292]

23.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 20. januar 2012 10 209 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 167,40 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 93 327 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1579293]

23.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 20, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 10,209 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 167.40 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 93,327 own shares.

23.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 20. januar 2012 10 209 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 167,40 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt93 327 egne aksjer.

20.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 19, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 167.08 per share. Following the transaction Aker holds a total of 83,118 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1578977]

20.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 19. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 167,08 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 83 118 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1578978]

20.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 19, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 167.08 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 83,118 own shares.

20.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 19. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 167,08 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt83 118 egne aksjer.

19.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 18, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 9,427 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 163.90 per share. Following the transaction Aker holds a total of 71,118 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1578671]

19.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 18. januar 2012 9 427 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 163,90 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 71 118 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1578672]

19.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 18, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 9,427 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 163.90 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 71,118 own shares.