menu

Media

Børsmeldinger

03.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 2. februar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 169,69 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 173 990 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1582400]

03.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On February 2, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 169.69 per share.  Following thetransaction Aker holds a total of 173,990 own shares.

03.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 2. februar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 169,69 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt173 990 egne aksjer.

02.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 1. februar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 168,24 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 161 990 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1582067]

02.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On February 1, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 168.24 per share.  Following the transaction Aker holds a total of 161,990 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878 This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1582066]

02.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On February 1, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 168.24 per share.  Following thetransaction Aker holds a total of 161,990 own shares.

02.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 1. februar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 168,24 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt161 990 egne aksjer.

01.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 31, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 5,270 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 165.84 per share. Following the transaction Aker holds a total of 149,990 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

 

[HUG#1581675]

01.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 31. januar 2012 5 270 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 165,84 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 149 990 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1581676]

01.02 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 31, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 5,270 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 165.84 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 149,990 own shares.

01.02 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 31. januar 2012 5 270 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 165,84 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt149 990 egne aksjer.

31.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 30, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 6,237 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 164.64 per share. Following the transaction Aker holds a total of 144,720 own shares. The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1581260]

31.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 30. januar 2012 6 237 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 164,64 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 144 720 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1581261]

31.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 30, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 6,237 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 164.64 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 144,720 own shares.The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger betweenAker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker'sinternal stock- and incentive program.

31.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 30. januar 2012 6 237 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 164,64 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt144 720 egne aksjer.

30.01 . 2012

Aker ASA: Aker Capital - Sale of shares in Det norske oljeselskap

 

Aker Capital, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (''Aker''), today sold 1 047 366 shares in Det norske oljeselskap ASA (''Det norske'') at an agreed price of NOK 88 per share. The gain for Aker and its holding companies is approximately NOK 45 million, which will be recorded in the first quarter of 2012. Following the transaction Aker Capital owns a total of 63 945 101 in Det norske, which corresponds to a reduction in ownership to 49.99% from 50.81%.

The share sale resulted from a requirement from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy that Aker issue a parent company guarantee for Det norske to own over 50 percent.

Aker has concluded that as a publicly traded company it would not be appropriate for it to issue an unlimited guarantee for another publicly traded company, Det norske, and has therefore chosen to reduce its stake below 50 percent.

''Aker's decision to decrease its holding in Det norske to less than 50 percent does not come as a result of any change in how we view the company nor the Norwegian continental shelf. Aker wishes to contribute to the long-term development of Det norske through active ownership, '' said Aker's Chief Executive Officer Øyvind Eriksen.

FOR DETAILS, CONTACT: Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1581045]

30.01 . 2012

Aker ASA: Aker Capital - Salg av aksjer i Det norske oljeselskap

 

Aker Capital AS, et heleid datterselskap av Aker ASA (''Aker''), har i dag solgt 1  047 366 aksjer i Det norske oljeselskap ASA (''Det norske'') til kurs NOK 88 per aksje. Gevinst for Aker med holding selskaper er på ca. NOK 45 millioner som vil bli inntektsført i 1. kvartal 2012.

Etter transaksjonen har Aker Capital totalt 63 945 101 aksjer i Det norske, som tilsvarer en reduksjon i eierskapet fra 50,81% til  49,99%.

Nedsalget er et resultat av et krav fra Olje- og Energidepartementet om at Aker skal stille morselskapsgaranti for Det norske for å eie over 50% i selskapet.

Aker har konkludert med at det som børsnotert selskap ikke finner det hensiktsmessig å utstede en ubegrenset morselskapsgaranti for et annet børsnotert selskap, Det norske, og har derfor valgt å selge seg ned til under 50%.

-Akers beslutning om å selge seg ned til en eierandel under 50% i Det norske er ikke et resultat av at vi har endret syn på selskapet eller norsk sokkel. Aker ønsker å  bidra til den langsiktige utvikling av Det norske gjennom et aktivt eierskap, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1581046]

30.01 . 2012

Aker ASA: Aker Capital - Sale of shares in Det norske oljeselskap

Aker Capital, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (''Aker''), today sold1 047 366 shares in Det norske oljeselskap ASA (''Det norske'') at an agreedprice of NOK 88 per share. The gain for Aker and its holding companies isapproximately NOK 45 million, which will be recorded in the first quarter of2012.Following the transaction Aker Capital owns a total of 63 945 101 in Det norske,which corresponds to a reduction in ownership to 49.99% from 50.81%.

30.01 . 2012

Aker ASA: Aker Capital - Salg av aksjer i Det norske oljeselskap

Aker Capital AS, et heleid datterselskap av Aker ASA (''Aker''), har i dag solgt1  047 366 aksjer i Det norske oljeselskap ASA (''Det norske'') til kurs NOK 88per aksje. Gevinst for Aker med holding selskaper er på ca. NOK 45 millioner somvil bli inntektsført i 1. kvartal 2012.

30.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 27, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 166.71 per share. Following the transaction Aker holds a total of 138,483 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

 

[HUG#1580970]

30.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 27. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 166,71 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 138 483 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1580971]

30.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

On January 27, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the OsloStock Exchange at an average price of NOK 166.71 per share. Following thetransaction Aker holds a total of 138,483 own shares.

30.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 27. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børstil en snittpris på NOK 166,71 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt138 483 egne aksjer.

27.01 . 2012

Aker ASA: Share buyback program - Repurchase of shares

 

On January 26, 2012 Aker ASA ("Aker") purchased 12,000 own shares on the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 166.92 per share. Following the transaction Aker holds a total of 126,483 own shares.

The shares are to be used as consideration shares in the agreed merger between Aker Floating Holding AS and Aker Floating Production ASA, as well as for Aker's internal stock- and incentive program.

FOR DETAILS, CONTACT: Marianne Stigset, Investor Relations Manager Phone:   +47 24 13 00 66 Mobile: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Head of Corporate Communications Phone:   +47 24 13 00 08 Mobile: +47 907 84 878

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1580641]

27.01 . 2012

Aker ASA: Tilbakekjøpsprogram - Erverv av egne aksjer

 

Aker ASA ("Aker") kjøpte den 26. januar 2012 12 000 egne aksjer over Oslo Børs til en snittpris på NOK 166,92 per aksje. Etter transaksjonen eier Aker totalt 126 483 egne aksjer.

Aksjene skal benyttes som vederlagsaksjer i den vedtatte fusjonen mellom Aker Floating Holding AS og Aker Floating Production ASA, samt til Akers aksje- og insentivprogram for ansatte.

FOR YTTERLIGE DETALJER, KONTAKT: Marianne Stigset, Investor Relations ansvarlig Arbeid: +47 24 13 00 66 Mobil: +47 41 18 84 82

Atle Kigen, Kommunikasjonsdirektør Arbeid: +47 24 13 00 08 Mobil: +47 907 84 878

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1580642]