menu

Media

Børsmeldinger

16.05 . 2012

Aker ASA: Resultat for første kvartal 2012: Verdiene øker i Aker

Aker og Aker-eide industriselskaper leverer gode resultater i første kvartal.

15.05 . 2012

Aker ASA: Presentation of results first quarter 2012

Aker ASA releases its first quarter results on Wednesday 16 May 2012. Apresentation will be given at Felix conference center, Aker Brygge, Oslo. Thepresentation starts at 09:00 a.m. CET.  Please note that the presentation willbe given in English.

09.05 . 2012

Aker ASA: Presentation of results first quarter 2012

Aker ASA releases its first quarter results on Wednesday 16 May 2012. Apresentation will be given at Felix conference center, Aker Brygge, Oslo. Thepresentation starts at 09:00 a.m. CET.

09.05 . 2012

Aker ASA: Presentasjon av resultat for første kvartal 2012

Aker ASA offentliggjør sin delårsrapport for første kvartal onsdag 16. mai2012. I den forbindelse inviteres det til presentasjon hos Felixkonferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

26.04 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

As part of the existing employee share program in Aker ASA the following insiders have purchased shares. The purchases have been placed at a share price of NOK 151.60 per share.

Trond Brandsrud, CFO of Aker ASA, has through the company Nordbrand Invest AS purchased 2 850 shares in Aker ASA. Brandsrud's direct and indirect total shareholding after the purchase is 24 113 shares.

Atle Kigen, head of communications in Aker ASA, has purchased 500 shares in Aker ASA. Kigen's total shareholding after the purchase is 2 353 shares.

Øistein Widding, investments director in Aker ASA, has purchased 2 821 shares in Aker ASA. Widding's total shareholding after the purchase is 25 413 shares.

Maria Moræus Hanssen, investment director in Aker ASA, has purchased 700 shares in Aker ASA. Hanssens total shareholding after the purchase is 4 969 shares.

Michael Buffet, investment director in Aker ASA, has purchased 755 shares in Aker ASA. Buffet's total shareholding after the purchase is 1 815 shares.

Gabriella Bastiani, office manager and board secretary in Aker ASA, has purchased 65 shares in Aker ASA. Bastiani's total shareholding after the purchase is 195 shares.

The allocation of shares has been drawn from Aker ASA's holdings of treasury shares. After these allocations Aker ASA has 147 774 remaining treasury shares.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1606211]

26.04 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 151,60 kroner pr aksje.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har gjennom sitt selskap Nordbrand Invest AS kjøpt 2 850 aksjer i Aker ASA. Brandsruds direkte eller indirekte beholdning er etter dette 24 113 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 500 aksjer i Aker ASA. Kigens totale beholdning er etter dette 2 353 aksjer.

Øistein Widding, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 2 821 aksjer i Aker ASA. Widdings totale beholdning er etter dette 25 413 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 700 aksjer i Aker ASA. Hanssens totale beholdning er etter dette 4 969 aksjer.

Michael Buffet, investeringsdirektør i Aker ASA, har kjøpt 755 aksjer i Aker ASA. Buffets totale beholdning er etter dette 1 815 aksjer.

Gabriella Bastiani, kontorleder og styresekretær i Aker ASA, har kjøpt 65 aksjer i Aker ASA. Bastianis totale beholdning er etter dette 195 aksjer.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 147 774.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1606212]

26.04 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

As part of the existing employee share program in Aker ASA the followinginsiders have purchased shares. The purchases have been placed at a share priceof NOK 151.60 per share.

26.04 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA harfølgende primærinnsidere kjøpt aksjer. Kjøpene er gjort til kurs 151,60 kronerpr aksje.

20.04 . 2012

Oslo Børs - AKER08 - Nytt lån til notering 20.04.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill Forfallsdato: 16.03.2017 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

20.04 . 2012

Aker ASA: Eks. utbytte 11 kroner i dag

 

Aksjene i Aker ASA noteres eks. utbytte 11 kroner fra og med i dag, 20. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1604385]

20.04 . 2012

Aker ASA: Ex-dividend NOK 11 today

 

Aker ASA shares will trade exclusive of dividend of NOK 11 per share as of today, 20 April 2012.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

20.04 . 2012

Aker ASA: Ex-dividend NOK 11 today

Aker ASA shares will trade exclusive of dividend of NOK 11 per share as oftoday, 20 April 2012.

20.04 . 2012

Aker ASA: Eks. utbytte 11 kroner i dag

Aksjene i Aker ASA noteres eks. utbytte 11 kroner fra og med i dag, 20. april2012.

19.04 . 2012

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012 *korr

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 *Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill *Forfallsdato: 16.03.2017 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

19.04 . 2012

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

 

Nytt lån til notering på Oslo Børs 20.04.2012

Lånets Navn: Aker ASA 12/17 FRN Ticker: AKER08 ISIN: NO0010637952 Segment: OBOC Sektor: OBC1 Hjemstat: Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 500 mill Forfallsdato: 16.03.2012 Rente: 6,56 % p.a. (3 mnd NIBOR + 4,00% p.a.) Rentebærende f.o.m.: 16.03.2012 DOL Classification Group (liste): Major Bonds Sector (OMJ) Tilretteleggere: DNB Markets, SEB, Sparebank1 markets og Swedbank First Securities

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt for ovennevnte lån. Prospektet er tilgjengelig på låntakers hjemmeside [ http://www. akerasa.com] samt markedsplassens hjemmeside [ http://www.oslobors.no].

19.04 . 2012

Aker ASA: Minutes of Annual General Meeting

Aker ASA held its Annual General Meeting today. The AGM resolved to approve allthe proposals put forth by the board of directors.

19.04 . 2012

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

Aker ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle forslag ble vedtatt ihenhold til innkallingen.

16.04 . 2012

Aker ASA : Disclosure Requirement

 

Øyvind Eriksen holds 71,000 shares in Aker ASA through his company Erøy AS. Eriksen has as of 16 April 2012 been granted proxies to vote - without voting instructions - for a total of 49,569.998 shares, equivalent to 68.64 percent of the share capital and the votes of the company, at the ordinary general meeting on 19 April 2012. The proxies shall only apply at the said general meeting.

The proxies imply that Øyvind Eriksen at the ordinary general meeting in Aker ASA on 19 April 2012 may cast votes for a total of 49,49,640,998 shares, equivalent to 68.74 per cent of the share capital and the votes of the company.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

[HUG#1602769]

16.04 . 2012

Aker ASA : FLAGGEMELDING

 

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april 2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

Fullmaktene innebærer at Øyvind Eriksen kan stemme for totalt 49.640.998 aksjer, tilsvarende 68,74 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på den ordinære generalforsamlingen i Aker ASA 19. april 2012.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1602772]

16.04 . 2012

Aker ASA : Disclosure Requirement

Øyvind Eriksen holds 71,000 shares in Aker ASA through his company Erøy AS.Eriksen has as of 16 April 2012 been granted proxies to vote - without votinginstructions - for a total of 49,569.998 shares, equivalent to 68.64 percent ofthe share capital and the votes of the company, at the ordinary general meetingon 19 April 2012. The proxies shall only apply at the said general meeting.

16.04 . 2012

Aker ASA : FLAGGEMELDING

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 71.000 aksjer i Aker ASA.Eriksen har pr. 16. april 2012 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til åstemme for til sammen 49.569.998 aksjer, tilsvarende 68,64 prosent avaksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 19. april2012. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

12.04 . 2012

Aker ASA: Aker strengthens its team

Aker ASA has appointed Nicoletta Giadrossi to work on the company's industrialportfolio, with particular focus on Aker Solutions. In connection with theannual general meeting to be held on 13 April 2012, Aker Solutions' nominationcommittee has proposed the appointment of Ms. Giadrossi to the company's boardof directors.Ms. Giadrossi (45) is VP&GM for Europe, Middle East, and Africa at Dresser-RandGroup Inc., a leading equipment manufacturer for the oil and gas industry. Shehas a B.A. in Mathematics and Economics from Yale University and a MBA fromHarvard Business School. Ms. Giadrossi also has a background in the privateequity industry, as well as having held a number of leadership positions atGeneral Electric Co. Oil & Gas and Equipment Management. Nicoletta Giadrossi isan Italian citizen.

12.04 . 2012

Aker ASA: Aker styrker teamet

Nicoletta Giadrossi er ansatt i Aker ASA for å arbeide med industriporteføljengenerelt og oppfølging av Aker Solutions spesielt. Valgkomiteen i Aker SolutionsASA har foreslått at Giadrossi velges som styremedlem på selskapets ordinæregeneralforsamling 13. april 2012.

30.03 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

As part of the existing bonus program for employees in Aker ASA the following primary insiders have received bonus shares. The shares have a lock-in period of three years and upon allocation the value of the shares is set to NOK 149.85.

The allocation of bonus shares is drawn from Aker ASA's holdings of own shares. After all the allocations, Aker ASAs remaining holdings of own shares are 160 675.

Trond Brandsrud, CFO of Aker ASA, has received 5 275 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Brandsrud's total shareholdings are 21 263.

Atle Kigen, Head of Communications of Aker ASA, has received 868 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Kigen's total shareholdings are 1 853.

Maria Moræus Hanssen, Investment Director of Aker ASA, has received 2 619 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Hanssen's total shareholdings are 4 269.

Øistein Widding, Investment Director of Aker ASA, has received 2 619 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Widding's total shareholdings are 22 592.

Ola Snøve, Investment Director of Aker ASA, has received 2 002 shares in Aker ASA through his company Storbrea AS. After allocation of the bonus shares, Storbrea AS's total shareholdings are 4 275.

Michael Buffet, Investment Manager of Aker ASA, has received 265 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Buffet's total shareholdings are 1 060.

Alexander Krane, Corporate controller of Aker ASA, has received 651 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Krane's total shareholdings are 651.

Katrine Mourud Klaveness, Financial Investment Director of Aker ASA, has received 551 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Klaveness' total shareholdings are 551.

Gabriella Teodora Bastiani, Office manager and board secretary of Aker ASA, has received 61 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Bastiani's total shareholdings are 130.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1598732]

30.03 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Som en del av det eksisterende bonusprogram for ansatte i Aker ASA har følgende primærinnsidere fått tildelt bonusaksjer. Aksjen har en bindingstid på 3 år og verdien som er lagt til grunn ved tildeling er NOK 149,85.

Tildelingene er gjort ut fra Aker ASAs beholdning av egne aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 160 675.

Trond Brandsrud, finansdirektør i Aker ASA, har fått tildelt ­­­5 275 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 21 263 aksjer.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 868 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 1 853 aksjer.

Maria Moræus Hanssen, investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 2 619 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 4 269 aksjer.

Øistein Widding investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 2 619 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 22 592 aksjer.

Ola Snøve investeringsdirektør i Aker ASA, har fått tildelt 2 002 aksjer i Aker ASA gjennom sitt selskap Storbrea AS. Total beholdning etter dette er 4 275 aksjer.

Michael Buffet, Investment Manager i Aker ASA, har fått tildelt 265 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 1 060.

Alexander Krane, økonomidirektør i Aker ASA, har fått tildelt 651 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 651 aksjer.

Katrine Mourud Klaveness, Financial Investment Director i Aker ASA, har fått tildelt 551 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 551 aksjer.

Gabriella Teodora Bastiani, kontorleder og styresekretær i Aker ASA, har fått tildelt 61 aksjer i Aker ASA. Total beholdning etter dette er 130 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1598733]