menu

Media

Børsmeldinger

25.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Leif O Høegh, who is a non-executive director of Aker ASA, has through AequitasAS, a company indirectly controlled by him, purchased 40 000 shares in Aker ASAat NOK 160 per share.

25.06 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

Leif O Høegh styremedlem i Aker ASA har gjennom Aequitas AS, et selskap hanindirekte kontrollerer, kjøpt 40 000 aksjer til kurs 160 per aksje.

22.06 . 2012

Aker ASA : Aker restructures Converto and Aker Seafoods ownership

Aker ASA will sell its 90 percent ownership interest in Converto CapitalManagement AS to Fausken Invest AS, a company owned by Frank O. Reite. Followingthe acquisition, Fausken Invest will own 100 percent of the shares of thecompany, which serves as an investment advisor for Converto Capital Fund, aninvestment fund. Mr. Reite is CEO of Converto Capital Management.

22.06 . 2012

Aker ASA : Aker restrukturerer eierskapet i Converto og Aker Seafoods

Aker ASA selger sin eierandel på 90 prosent i Converto Capital Management AS tilFausken Invest AS, som eies av Frank O. Reite.  Fausken Invest eier dermed 100prosent av selskapet som er investeringsrådgiver for fondet Converto CapitalFund. Reite er daglig leder i Converto Capital Management.

12.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

Øyvind Eriksen, President and CEO in Aker ASA, has purchased 12 000 shares in Aker ASA at a price of NOK 162.10 per share. The shares are purchased through the company Erøy AS, which is owned by Eriksen. After the purchase, Eriksen's total shareholdings are 100 000.

Erøy AS owns 100 000 B-shares in TRG Holding AS, who owns 66.66 percent of the shares in Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1619106]

12.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har kjøpt 12 000 aksjer i Aker ASA til en gjennomsnittlig pris av NOK 162,10 pr aksje. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS som eies av Eriksen. Ny beholdning er 100 000 aksjer.

Erøy AS eier også 100 000 B-aksjer i TRG Holding AS som igjen eier 66,66 prosent av aksjene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1619107]

12.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Øyvind Eriksen, President and CEO in Aker ASA, has purchased 12 000 shares inAker ASA at a price of NOK 162.10 per share. The shares are purchased throughthe company Erøy AS, which is owned by Eriksen. After the purchase, Eriksen'stotal shareholdings are 100 000.

12.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har kjøpt 12 000 aksjer i Aker ASA tilen gjennomsnittlig pris av NOK 162,10 pr aksje. Aksjene er kjøpt gjennomselskapet Erøy AS som eies av Eriksen. Ny beholdning er 100 000 aksjer.

12.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har kjøpt 17 000 aksjer i Aker ASA til en gjennomsnittlig pris av NOK 160,42 pr aksje. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Erøy AS som eies av Eriksen. Ny beholdning er 88 000 aksjer.

Erøy AS eier også 100 0000 B-aksjer i TRG Holding AS som igjen eier 66,66 prosent av aksjene i Aker ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1618952]

12.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

Øyvind Eriksen, President and CEO in Aker ASA, has purchased 17 000 shares in Aker ASA at a price of NOK 160.42 per share. The shares are purchased through the company Erøy AS, which is owned by Eriksen. After the purchase, Eriksen's total shareholdings are 88 000.

Erøy owns 100 000 B-shares in TRG Holding AS, who owns 66.66 percent of the shares in Aker ASA.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1618951]

12.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Øyvind Eriksen, President and CEO in Aker ASA, has purchased 17 000 shares inAker ASA at a price of NOK 160.42 per share. The shares are purchased throughthe company Erøy AS, which is owned by Eriksen. After the purchase, Eriksen'stotal shareholdings are 88 000.

12.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, har kjøpt 17 000 aksjer i Aker ASA tilen gjennomsnittlig pris av NOK 160,42 pr aksje. Aksjene er kjøpt gjennomselskapet Erøy AS som eies av Eriksen. Ny beholdning er 88 000 aksjer.

11.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Leif O Høegh som er styremedlem i Aker ASA har gjennom Aequitas AS et selskap han indirekte kontrollerer kjøpt 20 000 aksjer i Aker ASA til kurs 158 kroner per aksje.

Han kontroller etter dette direkte og indirekte 95 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1618626]

11.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

Leif O Høegh, who is a non-executive director of Aker ASA, has through Aequitas AS, a company indirectly controlled by him, purchased 20 000 shares in Aker ASA at NOK 158 per share.

Following this purchase Leif O Høegh directly and indirectly controls 95 000 shares.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1618625]

11.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Leif O Høegh, who is a non-executive director of Aker ASA, has through AequitasAS, a company indirectly controlled by him, purchased 20 000 shares in Aker ASAat NOK 158 per share.

11.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Leif O Høegh som er styremedlem i Aker ASA har gjennom Aequitas AS et selskaphan indirekte kontrollerer kjøpt 20 000 aksjer i Aker ASA til kurs 158 kronerper aksje.

05.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

 

Leif O. Høegh, styremedlem i Aker ASA, har gjennom selskapet Aequitas AS som Høegh indirekte kontrollerer kjøpt 45 000 aksjer i Aker ASA til kurs 154,4 kroner per aksje.

Leif O. Høegh direkte eller indirekte beholdning er etter dette 75 000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1617330]

05.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

 

Leif O Høegh, who is a non-executive director of Aker ASA, has through Aequitas AS, a company indirectly controlled by him, purchased 45 000 shares in Aker ASA at NOK 154.4 per share.

Following this purchase Leif O Høegh directly and indirectly controls 75 000 shares.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1617329]

05.06 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Leif O Høegh, who is a non-executive director of Aker ASA, has through AequitasAS, a company indirectly controlled by him, purchased 45 000 shares in Aker ASAat NOK 154.4 per share.

05.06 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Leif O. Høegh, styremedlem i Aker ASA, har gjennom selskapet Aequitas AS somHøegh indirekte kontrollerer kjøpt 45 000 aksjer i Aker ASA til kurs 154,4kroner per aksje.

21.05 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

 

Leif O. Høegh, styremedlem i Aker ASA, har i dag gjennom selskapet Gadus SE som Høegh kontrollerer kjøpt 30.000 aksjer i Aker ASA til en pris av kr. 162,- pr aksje. Leif O. Høegh og hans nærståendes totale beholdning etter dette er 30.000 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1613661]

21.05 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

Leif O. Høegh, styremedlem i Aker ASA, har i dag gjennom selskapet Gadus SE somHøegh kontrollerer kjøpt 30.000 aksjer i Aker ASA til en pris av kr. 162,- praksje. Leif O. Høegh og hans nærståendes totale beholdning etter dette er30.000 aksjer.

16.05 . 2012

Aker ASA: 2012 First quarter results: Another solid quarter for Aker ASA

Aker and Aker's operating companies delivered strong results in the firstquarter of 2012.

16.05 . 2012

Aker ASA: Resultat for første kvartal 2012: Verdiene øker i Aker

Aker og Aker-eide industriselskaper leverer gode resultater i første kvartal.

15.05 . 2012

Aker ASA: Presentation of results first quarter 2012

Aker ASA releases its first quarter results on Wednesday 16 May 2012. Apresentation will be given at Felix conference center, Aker Brygge, Oslo. Thepresentation starts at 09:00 a.m. CET.  Please note that the presentation willbe given in English.