menu

Media

Børsmeldinger

05.04 . 2013

KORREKSJON: Aker ASA: Meldepliktig handel

Dette er en korreksjon av meldingen fra 08:58 05.04.2013 CEST.

05.04 . 2013

Aker ASA: Nomination Committee Recommendations

Enclosed please find recommendations from Aker ASA's Nomination committee in connection with the company's Annual general meeting on 17 April 2013. The recommendations will also be published on Aker ASA's website www.akerasa.com together with the other AGM information.

05.04 . 2013

Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Vedlagt oversendes innstilling fra Valgkomiteen i Aker ASA i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013. Innstillingen vil også bli publisert på Aker ASAs hjemmeside www.akerasa.com sammen med øvrig generalforsamlingsinformasjon.

04.04 . 2013

Aker ASA: Disclosure Requirement

The proxies imply that Øyvind Eriksen at the ordinary general meeting in Aker ASA on 17 April 2013 may cast votes for a total of 49,205.514 shares,equivalent to 67,99 per cent of the share capital and the votes of the company.   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1690095

04.04 . 2013

Aker ASA: FLAGGEMELDING

Øyvind Eriksen eier, gjennom sitt selskap Erøy AS, 100.000 aksjer i Aker ASA. Eriksen har pr. 04. april 2013 mottatt fullmakter uten stemmeinstruks til å stemme for til sammen 49.105.514 aksjer, tilsvarende 67,85 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet på ordinær generalforsamling 17. april 2013. Fullmaktene gjelder kun for nevnte generalforsamling.

22.03 . 2013

Aker ASA: Notice of Annual General Meeting

The shareholders in Aker ASA are invited to attend the annual general meeting to be held on Wednesday 17 April 2013 at 09.00 hrs at Felix Conference Centre, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo, Norway.

22.03 . 2013

Aker ASA: Innkalling til ordinær Generalforsamling

Aksjonærene i Aker ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 kl. 09.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

22.02 . 2013

Aker ASA: Fourth quarter results 2012: Net Asset Value of NOK 22.9 billion

The Net Asset Value of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 22.9 billion as of 31 December 2012, compared to NOK 23.3 billion as of 30 September 2012 and NOK 19.4 billion as of 31 December 2011.

22.02 . 2013

Aker ASA: Resultat for fjerde kvartal 2012: Verdijustert egenkapital på 22,9 milliarder kroner

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 22,9 milliarder kroner per 31. desember 2012, sammenlignet med 23,3 milliarder kroner per 30. september 2012 og 19,4 milliarder kroner per 31. desember 2011.

13.02 . 2013

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 4. kvartal 2012

13. februar 2013 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for fjerde kvartal fredag 22. februar 2013 på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

21.01 . 2013

Aker ASA: Beholdning av egne aksjer

Det vises til børsmelding fra Aker ASA publisert 15. januar 2013 vedrørende gjennomføring av fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, hvor vederlagsaksjene skulle ytes av Aker ASA. 

15.01 . 2013

Aker ASA: GJENNOMFØRING AV FUSJON MELLOM AKER BIOMARINE ASA OG AKER SEAFOODS HOLDING AS

Det  vises til børsmeldinger fra  Aker ASA og Aker  BioMarine ASA publisert 12. september,   8. oktober   og  9. november  2012 vedrørende  fusjon  mellom  Aker BioMarine  ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA,hvor vederlagsaksjene ytes av Aker ASA.

05.12 . 2012

Aker ASA : Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange notice from Det norske oljeselskap ASA ("Det norske") today regarding a private placement of new equity. Aker Capital AS, the largest shareholder in Det norske, has today subscribed for and been allocated 6 394 509 shares in the announced share issue of Det norske. Following the subscription, Aker Capital AS will hold 70 339 610 Det norske shares, representing 49.99% of the total number of registered shares, equal to its holding prior to the share issue. The shares were subscribed for a subscription price of NOK 80.50. Aker Capital AS is a wholly-owned subsidiary of Aker ASA.   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

05.12 . 2012

Aker ASA : Meldepliktig handel

Det vises til Det norske oljeselskap ASAs ("Det norske") børsmelding av 5. desember 2012 om rettet emisjon. Aker Capital AS, som største aksjonær i Det norske, har i dag tegnet seg for og blitt allokert 6 394 509 aksjer i den annonserte emisjonen i Det norske. Etter gjennomført emisjon vil Aker Capital AS eie 70 339 610 aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer 49,99% av aksjekapitalen og som er lik eierandel før emisjonen. Tegningskurs per aksje var NOK 80,50. Aker Capital AS er et heleid datterselskap av Aker ASA.   Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

26.11 . 2012

Aker ASA : Kapitalmarkedsdag, korreksjon: presentasjon vedlagt

Aker ASA arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo 26. november 2012 kl. 08.30 lokal tid.  Presentasjoner ligger vedlagt og er tilgjengelige på akerasa.com (https://www.akerasa.com).  Presentasjonene vil bli overført på web-TV. Mer informasjon om dette på akerasa.com (https://www.akerasa.com). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Capital Markets Day presentasjon

26.11 . 2012

Aker ASA : Capital markets day

Aker ASA is holding a Capital Markets Day in Oslo on 26. November 2012 at 08.30 a.m. local time. The presentations are enclosed and are also available at akerasa.com (https://www.akerasa.com ). The presentations will be shown on web TV. More information is available at akerasa.com (https://www.akerasa.com).   This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

26.11 . 2012

Aker ASA : Kapitalmarkedsdag

Aker ASA arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo 26. november 2012 kl. 08.30 lokal tid.  Presentasjoner ligger vedlagt og er tilgjengelige på akerasa.com (https://www.akerasa.com).  Presentasjonene vil bli overført på web-TV. Mer informasjon om dette på akerasa.com (https://www.akerasa.com). Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

16.11 . 2012

Aker ASA: Financial calendar

Enclosed are the dates for the financial calendar of Aker ASA in 2012-2013:

16.11 . 2012

Aker ASA: Finansiell kalender

Aker ASAs finansielle kalender for 2012-2013 er som følger:

15.11 . 2012

Aker ASA: Mandatory notification of trade

Reference is made to the stock exchange announcement published by The Resource Group TRG AS on 12 November 2012 concerning acceptance of Aker ASA's offer to buy back shares, launched on the same day, in connection with Aker ASA's obligation to deliver consideration shares in a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (the "Offer").

15.11 . 2012

Aker ASA: Meldepliktig handel

Det vises til børsmelding fra The Resource Group TRG AS publisert 12. november 2012 vedrørende aksept av Aker ASAs tilbud om tilbakekjøp av aksjer av samme dato, i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet").

15.11 . 2012

Aker ASA: Final result in offer to buy back shares

Reference is made to the stock exchange announcement published by Aker ASA on 12 November 2012 concerning an offer to buy back shares in connection with Aker ASA's obligation to deliver consideration shares in a merger between Aker BioMarine ASA and Aker Seafoods Holding AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA (the "Offer"). The Offer expired on 14 November 2012 at 16:30 (CET).

15.11 . 2012

Aker ASA: Endelig resultat i tilbud om tilbakekjøp

Det vises til børsmelding fra Aker ASA publisert 12. november 2012 vedrørende tilbud om tilbakekjøp av aksjer i forbindelse med at Aker ASA skal yte vederlagsaksjer i en fusjon mellom Aker BioMarine ASA og Aker Seafoods Holding AS, et heleid datterselskap av Aker ASA ("Tilbudet"). Tilbudet utløp kl 16:30 den 14. november 2012.