menu

Media

Børsmeldinger

03.10 . 2005

OVERFØRES TIL STORLÅNSEKTOR

FRN Aker 05/10 (AKER01), ISIN NO0010254717, vil fra og med 05.10.2005 overføres fra Obl. som forv. omsatt bl. prof. inv. til Storlånsektor.

03.10 . 2005

AKER DRILLING ORDERS THE WORLD`S LARGEST DRILLING RIGS

The two drilling rigs ordered by Aker Drilling have features that make them particularly well suited for drilling under extreme conditions, such as ultra-deep waters, harsh environment, Artic waters and great distance from existing infrastructure. These features make the Aker Drilling a natural first choice for oil companies exploring wells in challenging waters as well as development drilling programmes worldwide.

03.10 . 2005

AKER DRILLING BESTILLER VERDENS STØRSTE BORERIGGER

Aker Drillings to boreplattformer har egenskaper som gjør dem svært godt egnet for boring under ekstreme forhold, for eksempel på ultradypt vann, i værharde områder, i arktiske strøk og langt fra eksisterende infrastruktur. Disse egenskapene gjør Aker Drilling-plattformene til oljeselskapenes naturlige førstevalg for boring av letebrønner i krevende områder og serier av produksjonsbrønner over hele verden.

29.09 . 2005

AKER ASA PRESENTASJONSMATERIELL

Vedlagt oversendes presentasjonsmateriell som ble benyttet på Aker ASAs generalforsamling i dag.

29.09 . 2005

AKER ASA HAR I DAG AVHOLDT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAML

* Kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer til Kværner ASAs aksjonærer i forbindelse med fusjon mellom Kværner ASA og Aker Maritime Finance AS, et heleid datterselskap av Aker ASA.

28.09 . 2005

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Leif-Arne Langøy er i dag konsernsjef i Aker-konsernet og daglig leder i Aker ASA. Han har arbeidet i Aker-konsernet siden 1988, først som leder i Brattvaag Skipsverft, senere som adm. direktør i Aker Brattvaag, konsernsjef i Aker Yards og deretter i Aker RGI. Langøy eier 31.000 A-aksjer i Aker og er med det en betydelig aksjonær i selskapet.

15.09 . 2005

RECEIVED PROSPECTUS

Oslo Børs has received the following prospectus:

15.09 . 2005

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt oversendes innkalling med vedlegg til ekstraordinær generalforsamling i Aker ASA 29. september 2005. Dokumentene sendes selskapets aksjonærer i dag.

01.09 . 2005

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

31.08 . 2005

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no.

26.08 . 2005

AGREEMENT REACHED ON MERGER BETWEEN KVÆRNER AND AKER

In addition, the Board of Aker ASA has resolved to propose for the shareholders to pay a dividend of NOK 14 after the merger has been completed. This corresponds to a cash payment from Aker of approx NOK 1 billion. These proposals will be presented to an extraordinary general meeting in each company on the 29 September 2005.

26.08 . 2005

AGREEMENT REACHED ON MERGER BETWEEN KVÆRNER AND AKER

In addition, the Board of Aker ASA has resolved to propose for the shareholders to pay a dividend of NOK 14 after the merger has been completed. This corresponds to a cash payment from Aker of approx NOK 1 billion. These proposals will be presented to an extraordinary general meeting in each company on the 29 September 2005.

26.08 . 2005

AVTALE OM FUSJON MELLOM KVÆRNER OG AKER

Styret i Aker ASA har videre vedtatt å foreslå et utbytte på 14 kr pr aksje til sine aksjonærer for utbetaling etter at fusjonen er gjennomført. Det tilsvarer en kontant utbetaling fra Aker på ca 1 milliarder kroner. Sakene vil bli behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene 29. september 2005.

26.08 . 2005

AVTALE OM FUSJON MELLOM KVÆRNER OG AKER

Styret i Aker ASA har videre vedtatt å foreslå et utbytte på 14 kr pr aksje til sine aksjonærer for utbetaling etter at fusjonen er gjennomført. Det tilsvarer en kontant utbetaling fra Aker på ca 1 milliarder kroner. Sakene vil bli behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i selskapene 29. september 2005.

25.08 . 2005

ENDRING FINANSIELL KALENDER

Resultatet for andre kvartal 2005 vil bli fremlagt 3. november, ikke 1. november som tidligere meddelt.

22.08 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA har i dag, 19. august 2005, kjøpt 4 000 aksjer i Aker ASA til kurs NOK 163,00. Ny beholding er 9 000 aksjer.

18.08 . 2005

EVENTUELL UTBETALING TIL AKSJONÆRENE FRA AKER

Kjell Inge Røkke eier TRG og kontrollerer mer enn to tredeler av stemmene i Aker og Kværner.

18.08 . 2005

KVÆRNER AND AKER HOLD MERGER TALKS

This plan under consideration means that Kværner ASA will merge with Aker Maritime Finance AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA. Kværner`s current shareholders will receive settlement in the form of Aker A shares. The two companies` stock market price will form the basis for negotiations concerning the exchange ratio for the merger.

18.08 . 2005

CONTINUED IMPROVEMENT

As of 30 June 2005, Aker ASA and the holding companies in the parent company structure had cash and short-term interest-bearing assets totaling NOK 1.9 billion and an equity ratio of 69 percent. Debt rose somewhat due to the Aker American Shipping acquisition; nevertheless, net interest-bearing items were positive by NOK 358 million. The market value of the Group`s exchange-listed investments, currently recorded in the balance sheet at a book value of NOK 8 billion, exceeded NOK 16 billion as of mid-August. Aker ASA is the parent company of the Aker Group.

18.08 . 2005

FUSJONSFORHANDLINGER MELLOM KVÆRNER OG AKER

Planen man vil forsøke å realisere innebærer at Kværner ASA fusjonerer med et heleid datterselskap i Aker ASA, Aker Maritime Finance AS. Kværners nåværende aksjonærer får oppgjør i form av Aker A-aksjer. De to selskapenes børskurs vil ligge til grunn for forhandlingene om bytteforholdet i fusjonen.

18.08 . 2005

2Q 2005 - FREMGANGEN FORTSETTER

Holdingselskapene hadde ved utgangen av andre kvartal 1,9 milliarder kroner i kontanter og kortsiktige rentebærende eiendeler og en egenkapitalandel på 69 prosent. Gjelden var noe økt som følge av kjøpet av Aker American Shipping, men netto rentebærende poster var likevel positiv 348 millioner kroner. Markedsverdien av konsernets børsnoterte eiendeler, som i balansen er bokført til under 8 milliarder kroner, var i midten av august over 16 milliarder kroner.

11.08 . 2005

PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2005

Samme dag vil representanter fra selskapene presentere og kommentere status i bedriftene og regnskapstallene pr andre kvartal i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Programmet starter klokken 09.00 og blir som følger:

29.07 . 2005

MELDEPLIKTIG HANDEL

Kjeld Rimberg, styremedlem i Aker ASA, har den 29. juli kjøpt 3000 aksjer i Aker ASA til kurs 135,50. Ny beholdning er 6300 aksjer. Aksjene er kjøpt gjennom selskapet Kjeld Rimberg & Co. AS.

27.07 . 2005

VEDR AKER DRILLING

Det er meningen at boreriggene skal være eid av et nytt selskap som foreløpig har navnet Aker Drilling, og at andre investorer vil bli invitert med som medeiere i det nye selskapet.

26.07 . 2005

AKER INVEST SELGER EASTERN DRILLING-AKSJER

Aksjene ble kjøpt 9. juni for USD 20 millioner (ca 130 millioner kroner). To millioner aksjer tilsvarer en eierandel på 10 prosent i Eastern Drilling ASA.