menu

Media

Børsmeldinger

07.06 . 2013

Aker ASA: Ocean Yield lanserer IPO – Link til Prospekt

Ocean Yield ASA, et heleid datterselskap av Aker ASA, annonserer at selskapet har vedtatt å lansere en IPO og å søke om notering av aksjene på Oslo Børs.

07.06 . 2013

Aker ASA: Ocean Yield launches IPO - Link to Prospectus

Ocean Yield ASA, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, announces terms for the equity offering and subsequent listing on Oslo Børs.

24.05 . 2013

Aker ASA: Vellykket plassering av NOK 2 milliarder i obligasjoner

Det vises til melding 22 mai 2013 om mulige nye obligasjonsutstedelser fra Aker ASA.

24.05 . 2013

Aker ASA: Successful placement of NOK 2 billion bond issues

Reference is made to the notification sent 22 May 2013 regarding potential new bond issues by Aker ASA.

22.05 . 2013

Aker ASA: Contemplating new bond issues

Aker ASA is contemplating issuing up to NOK 3 billion in new senior unsecured bonds in the Norwegian bond market with maturity in June 2018 and 2020. The net proceeds of the potential bond issues will be used for general corporate purposes.

22.05 . 2013

Aker ASA: Vurderer å utstede nye obligasjoner

Aker ASA vurderer å utstede opp til NOK 3 milliarder i usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018 og 2020. Netto proveny fra de foreslåtte obligasjoner vil bli brukt til selskapets generelle virksomhet.

15.05 . 2013

Aker ASA: Aker ASA First quarter results 2013 - Net Asset Value of NOK 23.2 billion

The Net Asset Value of Aker ASA and its holding companies (Aker) was NOK 23.2 billion as of 31 March 2013, up 1.1 per cent from 31 December 2012.

15.05 . 2013

Aker ASA: Aker ASA Resultat for første kvartal 2013 - Verdijustert egenkapital på 23,2 milliarder

Verdijustert egenkapital i Aker ASA og holdingselskaper (Aker) var 23,2 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2013. Dette er en økning på 1,1 prosent for årets tre første måneder.

02.05 . 2013

Aker ASA : Meldepliktig handel

I forbindelse med eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA, er det i dag gjort en justering på 23 aksjer på totalt antall tildelte aksjer. Etter alle tildelingene er Aker ASAs beholdning av egne aksjer 48 257.

02.05 . 2013

Aker ASA : Mandatory notification of trade

In connection with Aker ASAs employee share purchase programme, an adjustment of 23 shares was made to the total number of allocated shares. Following the share allocation, Aker ASA will hold 48 257 own shares.

30.04 . 2013

Aker ASA: Invitasjon til presentasjon av resultat for 1. kvartal 2013

30. april 2013 - Aker ASA offentliggjør sin kvartalsrapport for første kvartal 2013 onsdag 15. mai på Oslo Børs. I den forbindelse holdes det presentasjon hos Felix konferansesenter på Aker Brygge i Oslo kl. 09:00.

30.04 . 2013

Aker ASA: Invitation to presentation of 1st quarter results 2013

30 April 2013 - Aker ASA will publish its 1st quarter results 2013 on the Oslo Stock Exchange on Wednesday 15 May. The results presentation will be held at Felix conference center at 09:00 am the same morning.

29.04 . 2013

Aker ASA : Mandatory notification of trade

29 April 2013 - As part of Aker ASAs employee share purchase programme, the following primary insiders have on 26 April 2013 acquired shares. The purchase price of the shares is set at NOK 155.20 per share.

29.04 . 2013

Aker ASA: Meldepliktig handel

29 april 2013 - Som en del av det eksisterende aksjekjøpsprogram for ansatte i Aker ASA bestilte følgende primærinnsidere den 26. april 2013 Aker ASA aksjer til kurs 155,20 kroner pr aksje.

29.04 . 2013

Aker ASA : Refinancing of Aker BioMarine

Aker BioMarine AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, has entered into a USD 105 million, three-year revolving credit facility and obtained a NOK 100 million credit line.

29.04 . 2013

Aker ASA: Refinansiering av Aker BioMarine

29. april 2013 - Refinansiering av Aker BioMarine Aker BioMarine AS, et heleiet datterselskap av Aker ASA, har inngått avtale om en treårig rullerende lånefasilitet på USD 105 millioner (Revolverfasiliteten) samt en kassekredittfasilitet på NOK 100 millioner.

23.04 . 2013

Aker ASA: Fornebuporten enters new lease agreement with Kvaerner

23 April 2013 - Fornebuporten AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, has entered a long-term lease agreement with Kvaerner ASA for new headquarters to be built at Fornebu, Oslo.
The lease contract is for approximately 8,000 square meters and for a duration of 12 years, with two additional five-year options.

23.04 . 2013

Aker ASA: Leiekontrakt inngått mellom Fornebuporten og Kværner

23 april 2013 - Fornebuporten AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har inngått en langsiktig avtale med Kværner ASA for leie av nye kontorer på Fornebu. Avtalen for leie av 8,000 kvadratmeter løper i 12 år, med opsjoner om ytterligere forlengelse i fem + fem år.

18.04 . 2013

Aker ASA: Ex-dividend NOK 12 today

Aker ASA shares will trade exclusive of dividend of NOK 12 per share as of
today, 18 April 2012.

18.04 . 2013

Aker ASA: Eks. utbytte 12 kroner i dag

Aksjene i Aker ASA noteres eks. utbytte 12 kroner fra og med i dag, 18. april 2012. For mer informasjon, kontakt:

17.04 . 2013

Aker ASA: Minutes of Annual General Meeting 2013

17 April 2013 - The Annual General Meeting of Aker ASA was held on Wednesday 17 April 2013 at Felix conference center in Oslo, Norway.   All proposals on the agenda were adopted, cf. the notice of the Annual General Meeting that was published on the Oslo Børs on 22 March 2013.

17.04 . 2013

Aker ASA: Avholdt generalforsamling

17. april 2013 - Aker ASA har avholdt ordinær generalforsamling onsdag 17. april 2013 på Felix konferansesenter, Oslo.
Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jfr. innkalling til generalforsamling som ble publisert på Oslo Børs 22. mars 2013.

09.04 . 2013

CORRECTION: Aker ASA: Nomination Committee Recommendations

This is a correction of the announcement from 05.04 2013 08:50. Reason for the correction: The attachment has been changed to English.

Enclosed please find recommendations from Aker ASAs Nomination committee in connection with the companys Annual general meeting on 17 April 2013. The recommendations will also be published on Aker ASAs website www.akerasa.com together with the other AGM information.

For further information, please contact:

Investors:
Marianne Stigset, Investor Relations Manager
Phone:   +47 24 13 00 66
Mobile: +47 41 18 84 82

Media:
Atle Kigen, Head of Corporate Communications
Phone:   +47 24 13 00 08
Mobile: +47 907 84 878

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Proposal from the nomination committee
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1691643

09.04 . 2013

KORREKSJON: Aker ASA: Valgkomiteens innstilling

Dette er en korreksjon av meldingen fra 05.04 2013 08:50.

05.04 . 2013

CORRECTION: Aker ASA: Mandatory notification of trade

This is a correction of the announcement from 08:58 05.04.2013 CEST.  As part of the existing bonus program for employees in Aker ASA the following primary insiders have received bonus shares. The shares have a lock-in period of three years and upon allocation the value of the shares is set to NOK 175,43
The allocation of bonus shares is drawn from Aker ASAs holdings of own shares. After all the allocations, Aker ASAs remaining holdings of own shares are 55 732
Trond Brandsrud, CFO of Aker ASA, has received 4 663 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Brandsruds total shareholdings are 31 606  of which 5 680 shares are owned through the company Nordbrand Invest AS.
Atle Kigen, Head of Communications of Aker ASA, has received 767 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Kigens total shareholdings are 3 554.
Maria Moræus Hanssen, Investment Director of Aker ASA, has received 2 316 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Hanssens total shareholdings are 7 285.
Michael Buffet, Investment Manager of Aker ASA, has received 619 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Buffets total shareholdings are 2 434.
Gabriella Teodora Bastiani, Office manager and board secretary of Aker ASA, has received 54 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Bastianis total shareholdings are 249.
Nicoletta Giadrossi, Investment Manager of Aker ASA, has received 1 131 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Giadrossis total shareholdings are 1 131.
Audun Stensvold, Investment Manager of Aker ASA, has received 564 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Stensvolds total shareholdings are 1 594.

Marianne Stigset, investor relations manager of Aker ASA, has received 249 shares in Aker ASA. After allocation of the bonus shares, Stigsets total shareholdings are 299.
This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1690647