menu

Media

Børsmeldinger

31.08 . 2004

RESULTAT PR. 1. HALVÅR 2004

Vedlegg på www.newsweb.no

30.07 . 2004

BØRSMELDING FRA KVÆRNER HOLDING AS

Kværner Holding AS har i dag gjort transaksjoner i selskapets eget obligasjonslån notert under tickerkoden AKE16 til kurs 88,25, som har medført en økning i egenbeholdningen med NOK 132.237.000 (pålydende).

Etter dette er Kværner Holding AS sin egenbeholdning i AKE16 pålydende totalt NOK 183.560.663,-.

29.07 . 2004

FUSJON GJENNOMFØRT. DEBITORSKIFTE

Vedlegg på www.newsweb.no

22.07 . 2004

LEGEND PROPERTIES

Salget av det amerikanske eiendomsselskapet Legend Properties er gjennomført som planlagt med et netto oppgjør til Aker RGI Holding på i overkant av NOK 300 millioner.

01.07 . 2004

FRN AKER RGI NO 001012491.0 AVHOLDT OBLIGASJONSEIERMØTE

FRN AKER RGI NO 001012491.0 AVHOLDT OBLIGASJONSEIERMØTE

29.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE - NORSK OVERSETTELSE

Det er innkalt til obligasjonseiermøte i AKE16 den 1.7.2004. Innkallingen foreligger nå i oversettelse til norsk, se vedlegg.

24.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE

Obligasjonseiermøte 1. juli 2004 kl. 13:00Viser til børsmelding sendt 9:30. Vedlagt følger Informasjons Memorandum.

24.06 . 2004

INNKALLING TIL OBLIGASJONSEIERMØTE

Obligasjonseiermøte 1. juli 2004 kl. 13:00

21.06 . 2004

AKER RGI HOLDING - ÅRSREGNSKAP 2003

Vedlagt på www.newsweb.no er årsregnskap 2003 for Aker RGI AS og Aker RGI Holding AS.

18.06 . 2004

NOTIFICATION - BONDHOLDERS` MEETING

NOTIFICATION - BONDHOLDERS` MEETING

03.06 . 2004

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no

28.05 . 2004

AKER RGI HOLDING - PRESSEMELDING

Vedlegg på www.newsweb.no.

28.05 . 2004

AD NORWAY SEAAFOODS HOLDING AS

PRESSEMELDING FRA NORWAY SEAFOODS HOLDING AS

05.05 . 2004

BØRSMELDING FRA AKER RGI HOLDING ASA

Vedlegg på www.newsweb.no

23.04 . 2004

AKER RGI HOLDING - PRESSEMELDING

Vedlegg på www.newsweb.no.

02.04 . 2004

AKER RGI HOLDING - ÅRSRESULTAT 2003

Vedlegg på www.newsweb.no.

15.03 . 2004

INFORMASJONSMEMORANDUM

Vedlagt oversendes `Informasjonsmemorandum - Restrukturering av Aker Kværner ASA` med informasjon om Aker Yards AS.Vedlegg på www.newsweb.no

15.03 . 2004

PRESSEMELDING FRA AKER RGI AS

Se vedlegg på www.newsweb.no

03.03 . 2004

NY RENTE

Se vedlegg på www.newsweb.no.

01.03 . 2004

BØRSMELDING FRA AKER RGI HOLDING AS

Se vedlegg på www.newsweb.no