menu

Investor

Prinsipper for IR:

Aker følger Oslo Børs’ anbefaling om rapportering av IR-informasjon.

Akers interne og eksterne kommunikasjonsaktiviteter er koordinert for å sikre at den finansielle og operasjonelle situasjonen i selskapet blir presentert på en klar og konsekvent måte for alle relevante mottagere, og at selskapets merkevarer og omdømme blir behandlet på en god og forsvarlig måte. Aker kontrollerer publiseringen av alle meldinger som kan inneholde kurssensitiv informasjon, og sørger med dette for at alle gjeldende regler ved relevante børser følges.

Aker har som mål å alltid publisere informasjon som er tilstrekkelig, nøyaktig og konsistent over tid til aktørene i finansmarkedet. Aker informerer markedet med relevant informasjon, som gir investorer og andre aktører mulighet til å danne seg et riktig bilde av selskapets finansielle situasjon, samt fremtidig risiko og muligheter. Aker vil derfor regelmessig publisere mer informasjon enn det som kreves i henhold til selskapets informasjonsplikt. All relevant informasjon blir publisert samtidig til mottagerne.

Aker ASA investorkontakt:

Per Kristian Reppe

Investor Relations direktør
Telefon: +47 23 13 00 67
Mobil: +47 900 33 203
E-post: per.reppe@akerasa.com