menu

Investor

Samfunnsansvarsrapporter

Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å fremme lønnsomme, bærekraftige og ansvarlige virksomheter – drevet av mål for økonomiske resultater og samfunnsansvar.

Samfunnsansvar_nor (final).pdf

Last ned: