menu

Investor

Valgkomité

I henhold til vedtektene skal Aker ASA ha en valgkomite bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen er ansvarlig for å nominere de aksjonærvalgte medlemmene av styret. Valgkomiteen i Aker ASA består av følgende medlemmer: Kjell Inge Røkke (leder), Gerhard Heiberg og Leif-Arne Langøy.
 
Av valgkomiteens medlemmer er Kjell Inge Røkke (leder) og Leif-Arne Langøy på valg i 2019. Frist for innsending av forslag til styre- og valgkomitékandidater for neste periode er 31. november 2018. Aker ASAs valgkomité kan kontaktes på følgende epostadresse: contact@akerasa.com