menu

Investor

Ledelsens aksjebeholdning

Aksjebeholdning til Aker ASAs ledelse og styre var per 13. mars 2017 som følger:

Konsernsjef og finansdirektør

Antall aksjer

Øyvind Eriksen

219 072

Frank O. Reite

64 781

Øvrige nøkkelpersoner

Antall aksjer

Atle Kigen

8 617

Audun Stensvold

8 631

Ola Snøve

109 837

Styremedlemmer

Antall aksjer

Kjell Inge Røkke (Chairman)

50 673 577*

Finn Berg Jacobsen

5 159

Anne Marie Cannon

0

Kristin Krohn Devold

0

Karen Simon

0

Kristian Røkke

0

Atle Tranøy

0

Amram Hadida

0

Arnfinn Stensø

0

Anne Tysdal Egås

0

 *aksjene eies gjennom investeringsselskapet TRG AS og datterselskaper