menu

Investeringer

Kværner

Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassindustrien.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved Kjell Inge Røkke.

Kværners aksjekurs var 12,06 kroner per 31. desember 2018, sammenlignet med 15,80 kroner ett år tidligere. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 0,9 milliard kroner ved utgangen av 2018, tilsvarende 2 prosent av Akers totaleeiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Styrke konkurranseevnen gjennom operasjonelle forbedringer og kostnadsfokus, vinne nye kontrakter og beholde en sterk balanse. Dette er Akers prioriterte dagsorden i Kværner for å videreutvikle posisjonen som en ledende leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et såkalt EPC-selskap (Engineering, Procurement and Construction) på norsk sokkel.

Kværner arbeider kontinuerlig for å forbedre produktivitet og kostnadsnivå ved sine spesialiserte anlegg på Stord og Verdal, samt i organisasjonen på Fornebu for prosjektledelse, prosjektering og innkjøp. Det gir resultater. I 2018 ble Kværner tildelt viktige kontrakter på 9,8 milliarder kroner, og det ga en vekst i ordreserven på 32 prosent siden starten på året. De viktigste oppdragene var toppdekket til Johan Castberg FPSO, flere Johan Sverdrup-kontrakter og tilleggsarbeid på Njord A. Dette var alle avtaler inngått med operatøren Equinor.

Selskapets prosjektportefølje utviklet seg i 2018 i henhold til plan og kvalitet med oppnåelse av viktige milepæler i prosjektene. Kværner har en solid finansiell posisjon, med en kontantbeholdning på 3,2 milliarder, og ingen rentebærende gjeld, per 31. desember 2018. Som eier er Aker opptatt av at Kværner leverer førsteklasses prosjektgjennomføring, og fortsetter det systematiske arbeidet for å øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten med samtidig fokus på HMS-forbedringer. Aker støtter Kværners arbeid med å vurdere strategiske muligheter.

Kværner

Listet:
Oslo Børs

Geografisk market:
Internasjonalt

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
EPC

Andel Akers eiendeler (2Q19)
2%

Akers totale eierandel:
28,7%

Konsernsjef:
Karl-Petter Løken

Styrets leder:
Leif-Arne Langøy

Webside:
www.kvaerner.com