menu

Investeringer

Aker BP

Aker BP er et uavhengig lete- og produksjonsselskap. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. I 2017 steg aksjen fra 154,50 kroner til 201,90 kroner. I tillegg ble det utbetalt et utbytte på 6,09 kroner per aksje. Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 29 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Aksjeinvesteringen i Aker BP tilsvarer 58 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Aker BP er blitt en betydelig operatør på norsk sokkel. Porteføljen av produserende felt er tilnærmet 100 prosent operert av Aker BP. Dette gir et godt utgangspunkt for utvikling og verdiskaping. I tillegg har Aker BP en eierandel i Johan Sverdrup som vil bidra til ytterligere produksjonsvekst fra 2020.

Aker BP har ambisiøse vekstmål fra den organiske porteføljen, men også gjennom verdiskapende transaksjoner. Oppkjøpet av Hess Norge høsten 2017 bidro til sterk verdivekst og økning i selskapets oljereserver. Aker anser norsk sokkel som en attraktiv region å investere i leting, utbygging og drift. I 2017 leverte operatøren Aker BP tre planer for utbygging og drift: Valhall Flanke Vest, Ærfugl og Skogul.

Fremover ønsker Aker at Aker BP skal være et selskap som betaler forutsigbare utbytter. Oppkjøpet av Hess Norge økte Aker BPs utbyttekapasitet. I januar 2018 annonserte selskapet å øke utbyttet til 450 millioner dollar for 2018, opp fra 250 millioner dollar i 2017. Ambisjonen er å øke utbyttet ytterligere med 100 millioner dollar per år frem til 750 millioner dollar i 2021. Akers andel av oljeselskapets utbytte er 40 prosent.

Aker BP ønsker å være et referansepunkt for sikker, effektiv og lønnsom olje- og gassvirksomhet. Sentrale verktøy er LEAN, digitalisering og allianse- og samarbeidsmodeller med leverandørene. Aker BP med har derfor inngått en samarbeidsavtale med digitaliseringsselskapet Cognite. Det er etablert en dataplattform som gir Aker BP tilgang til historiske data og sanntidsinformasjon fra egenopererte oljefelt. Aker BP har allerede oppnådd store gevinster i samarbeidet med Cognite.

Aker BP

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Norsk sokkel

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (3Q18)
69%

Konsernsjef:
Karl Johnny Hersvik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akerbp.com