menu

Investeringer

Ocean Yield

Ocean Yield leier ut moderne skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 66,2 prosent av aksjene. Ocean Yield-aksjen falt i 2016 fra 68,50 kroner til 65,00 kroner. I tillegg er det utbetalt et utbytte på 0,68 dollar per aksje (5,80 kroner). Verdien av aksjene var 6,4 milliarder kroner ved utgangen av 2016,
tilsvarende 15 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret med Frank O. Reite og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
I 2016 gjennomførte Ocean Yield en emisjon på 862 millioner kroner. Aker deltok ikke i kapitalutvidelsen. Akers eierandel ble redusert fra 73 til 66,2 prosent. Dette er i samsvar med Akers mål om å eie en mindre andel av et større Ocean Yield i vekst. Ocean Yield har i tillegg styrket kapitalbasen med 750 millioner kroner gjennom utstedelse av et nytt usikret obligasjonslån. I 2016 gjennomførte Ocean Yield investeringer for over 550 millioner dollar som er godt over  selskapets årlige målsetning. Selskapet etablerte seg også i containermarkedet som et nytt segment. Investeringene økte ordrereserven og per årsslutt hadde selskapet en EBITDA ordreserve på 3,1 milliarder dollar.

Ocean Yield har et godt fundament for målrettet vekst og diversifisering av skipsporteføljen – både når det gjelder motpartsrisiko og segment. Videre vekst vil primært skje gjennom kjøp av maritime eierandeler med lange kontrakter og Aker har fortsatt et positivt syn på markedet. Det forventes at Ocean Yield vil være en betydelig bidragsyter til Akers utbytte fremover. Videre er Aker opptatt av å optimalisere Ocean Yields kapitalstruktur, redusere kapitalkostnader og tett oppfølging av motparter i porteføljen. Kombinert vil dette gi vekst i inntjening og utbytte.

Ocean Yield

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Oljeservice og shipping

Kategori:
Offshore

Andel av Akers eiendeler (4Q16)
15%

Konsernsjef:
Lars Solbakken

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.oceanyield.no