menu

Investeringer

Ocean Yield

Ocean Yield leier ut skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 61,7 prosent av aksjene. Ocean Yields aksjekurs var 48,00 kroner per 31. desember 2019, sammenlignet med 59,20 kroner ett år tidligere. Det ble i 2019 utbetalt et utbytte på 0,76 dollar per aksje (6,70 kroner). Verdien av aksjene var 5,2 milliarder kroner ved utgangen av 2019, tilsvarende 8,4 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret med Kjell Inge Røkke og Frank O. Reite.

AKERS EIERAGENDA
Akers hovedpunkter for eieragendaen i Ocean Yield er vekst og diversifisering i porteføljen, fokus på motpartsrisiko og sikre en løsning for FPSO Dhirubhai-1. Det er ønskelig å optimalisere kapitalstrukturen og redusere selskapets kapitalkostnader, samt videreføre et attraktivt utbytte.

Ocean Yield økte investeringskapasiteten i 2019 etter å ha hentet et hybrid obligasjonslån på 125 millioner dollar, et obligasjonslån på 750 millioner kroner og gjennomført en privat plassering som tilførte 717 millioner kroner. Aker tegnet sin  relative andel til kurs 45 kroner per aksje, og opprettholdt eierandelen på 61,7 prosent av aksjene i Ocean Yield. Selskapet investerer i moderne skip med teknologi og utstyr som antas å møte potensielt nye krav til reguleringer og reduserte utslipp  med gode margin. Ocean Yield leier ut sine skip på bareboat-kontrakter, og har derfor ikke ansvar for driften av de 69 operative skipene med en  gjennomsnittsalder på 3,8 år.

Aker støtter Ocean Yields strategi om over tid å bygge et enda større selskap gjennom verdiskapende transaksjoner og ytterligere diversifisering av porteføljen, både når det gjelder antall motparter og segmenter. Diversifisering bidrar til å gjøre selskapet mer robust for svingninger i enkelte segmenter.

Ocean Yield

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Oljeservice og shipping

Kategori:
Offshore

Andel av Akers eiendeler (4Q19)
8%

Konsernsjef:
Lars Solbakken

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.oceanyield.no