menu

Investeringer

Kværner

Kværner er en spesialisert leverandør av ingeniørtjenester, anskaffelser og fabrikasjonstjenester til offshore olje- og gassindustrien.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved Kjell Inge Røkke. Kværner-aksjen steg i 2016 fra 8,22 kroner til 12,10 kroner per 31. desember 2016. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 0,9 milliarder kroner ved utgangen av året, tilsvarende 2 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Kværner har posisjonen på norsk sokkel som en ledende leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et såkalt EPC-selskap (Engineering, Procurement and Construction). I et stadig krevende marked med relativt få prosjekter, trenger selskapet å sikre nye kontrakter for å opprettholde i aktivitetsnivået i 2017 og fremover.

Prosjektporteføljen utviklet seg i henhold til plan, kvalitet og budsjett i 2016 med oppnåelse av viktige milepæler i mange av prosjektene. Kværner har en solid finansiell posisjon, med en kontantbeholdning på 3,0 milliarder, og ingen rentebærende gjeld, per 31. desember 2016. Som eier er Aker opptatt av at Kværner leverer førsteklasses prosjektgjennomføring, og fortsetter det målrettede og systematiske arbeidet for å øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten.

Kværner

Listet:
Oslo Børs

Geografisk market:
Internasjonalt

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
EPC

Akers totale eierandel:
28,7%

Konsernsjef:
Jan Arve Haugan

Styrets leder:
Leif-Arne Langøy

Webside:
www.kvaerner.com