menu

Investeringer

Kværner

Kværner er et selskap som planlegger og gjennomfører komplekse feltutbygginger til olje- og gassindustrien.

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 41 prosent av aksjene i Kværner. Aker eier dermed indirekte 28,7 prosent i Kværner. Aker er representert i styret ved Kjell Inge Røkke.

Kværner-aksjen falt i 2015 fra 8,89 kroner til 8,22 kroner ved utgangen av året. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 0,6 milliarder kroner per 31. desember 2015, og dette tilsvarer 2 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015.

Akers eieragenda
Kværner har i 2015 levert Edvard Grieg-plattformen til avtalt tid, kvalitet og pris, og selskapet ble i 2015 tildelt Johan Sverdrup-kontrakter for leveranser av tre plattformunderstell og dekket til utstyrs- og boligplattformen. Kværner har befestet posisjonen på norsk sokkel som en ledende leverandør av ingeniørarbeid, innkjøp og bygging – et såkalt EPC-selskap (Engineering, Procurement and Construction).

Som eier er Aker opptatt av at Kværner fortsetter det målrettede og systematiske arbeidet for å øke produktiviteten og kostnadseffektiviteten. Selskapet har en god ordrereserve, og første prioritet er å levere de pågående prosjektene i tråd med kundenes forventninger og egne ambisjoner om økte marginer.

Kværner

Listet:
Oslo Børs

Geografisk market:
Internasjonalt

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
EPC

Akers totale eierandel:
28,7%

Konsernsjef:
Jan Arve Haugan

Styrets leder:
Leif-Arne Langøy

Webside:
www.kvaerner.com