menu

Investeringer

Cognite

Cognite er et programvare- og digitaliseringsselskap. Selskapet spiller en aktiv rolle i digitaliseringen av olje- og gassnæringen.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 65,2 prosent av aksjene i Cognite. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 42 millioner kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer under 0,1 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2018. Aker er representert i styret ved styreleder Øyvind Eriksen.

AKERS EIERAGENDA
Aker har lagt en vekststrategi i form av omsetning, diversifisering av kunder i ulike bransjer og internasjonal ekspansjon. Cognite har gjennom 2018 vokst i takt med digitaliseringsselskapets ambisiøse forretningsplan.

Som eier mener Aker at det er viktig at Cognite tiltrekker seg talenter og brilliante programmerere. Selskapet fortsetter å tiltrekke seg høyt kvalifiserte medarbeidere og hadde per utgangen av 2018 totalt 110 medarbeidere, mot 35 medarbeidere ved utgangen av 2017. Per første kvartal 2019 var det ca. 200 medarbeidere fra 23 nasjoner.

Selskapet ble tildelt arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi for Aker BP, og Cognites digitale dataplattform er viktig i oljeselskapets arbeid for sikrere og mer effektiv drift. Aker BP fortsetter å være Cognites viktigste kunde, men Cognite har gjennom 2018 inngått avtaler med flere andre store kunder som bygger opp under selskapets vekstambisjon. Cognite har i 2018 demonstrert betydelige kommersielle muligheter også utenfor olje- og gassektoren.

Selskapet vil i 2019 etablere seg i USA og Japan, og det utforskes muligheter for strategiske partnerskap. Langsiktig er planen å børsnotere Cognite.

Cognite

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
IT

Kategori:
Programvare- og digitalisering

Andel av Akers eiendeler (2Q19):
0,1%

Konsernsjef:
John Markus Lervik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.cognite.com