menu

Investeringer

Aker Solutions

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap som leverer tjenester, teknologier, produkter og løsninger innenfor Subsea og Field Design.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

Aker Solutions-aksjen steg i 2016 i verdi fra 30,30 kroner til 41,37 kroner per 31. desember 2016. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 3,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016, tilsvarende 9 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Aker Solutions leverer sin ordre- og prosjektportefølje på en tilfredsstillende måte i et krevende oljeservicemarked. Samtidig er kostnadsbasen på vei ned som følge av tiltak og grep for operasjonelle forbedringer og forenklinger. Kapitaldisiplin står høyt på agendaen, og selskapets balanse er solid. Dette utgjør en god plattform for å videreutvikle Aker Solutions.

Som eier er Aker opptatt av at Aker Solutions vinner nye kontrakter med tilfredsstillende marginer. For å lykkes med det må selskapet videreutvikle førsteklasses kunderelasjoner, samt holde fokus på ytterligere operasjonelle forbedringer og optimalisering av kapitalbasen. Samtidig pågår det en konsolidering i den globale oljeserviceindustrien, og Aker Solutions har etablert flere av samarbeidsavtaler og allianser. Aker tar en aktiv rolle som eier for å styrke Aker Solutions industrielle virksomheter i et internasjonalt marked.

Aker Solutions

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Kategori:
Oil services

Andel av Akers eiendeler (4Q16)
9 %

Konsernsjef og CEO:
Luis Araujo

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akersolutions.com