menu

Investeringer

Aker Solutions

Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap innenfor Subsea og Field Design av olje- og gassfelt.

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,6 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,4 prosent i Aker Solutions. I tillegg eier Aker direkte 6,4 prosent av aksjene i Aker Solutions. Dette gir en total eierandel på 34,8 prosent. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

Aker Solutions-aksjen falt i 2015 fra 41,55 kroner til 30,30 kroner ved utgangen av året, og det ble i løpet av 2015 betalt et utbytte på 1,45 kroner per aksje. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 2,9 milliarder kroner per 31. desember 2015, og dette tilsvarer 10 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015.

Akers eieragenda
I et utfordrende marked går Aker Solutions inn i 2016 med en god ordrereserve på 39,7 milliarder kroner. Aker Solutions har likevel måttet gjennomføre kapasitetstilpasninger og  nedbemanning som følge av et lavere aktivitetsnivået i oljeservicemarkedet.

Som eier er Aker opptatt av at Aker Solutions kan vinne nye kontrakter, og levere ordrereserve i henhold til avtalt tidsplan, kvalitet og pris. For å lykkes med det må selskapet videreutvikle førsteklasses kunderelasjoner, sikre en organisasjon med kritisk kapasitet og kompetanse, forbedre den operasjonelle driften, redusere kompleksitet, vise kapitaldisiplin, videreutvikle samarbeid med partnere og oppnå bedre marginer.

Aker Solutions

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Kategori:
Oil services
Andel av Akers eiendeler (4Q15)
10%

Konsernsjef og CEO:
Luis Araujo

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akersolutions.com