menu

Investeringer

Aker Energy

Aker Energy eier 50 prosent av i oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points i Ghana.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 50,79 prosent av aksjene i Aker Energy. Den 31. desember 2019 var Akers aksjeinvestering verdsatt til 0,9 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarte 1,5 prosent av Akers totaleeiendeler. Aker er representert i styret med Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen.

AKERS EIERAGENDA
Boreoperasjoner i 2019 har bekreftet betingede ressurser på 450–550 millioner fat oljeekvivalenter i Pecan-feltet i blokken Deepwater Tano Cape Three Points (DWT/CTP). Tidligere har arbeidet i Aker Energy fokusert på å få godkjent en plan for  utbygging og drift av Pecan-feltet, som legger et godt kommersielt grunnlag for en investeringsbeslutning og finansiering av  feltutbyggingen. Gitt den historiske oljepriskollapsen i første kvartal 2020, har selskapet med støtte fra Aker, derimot besluttet  å utsette Pecanprosjektet på ubestemt tid. Øverst på eieragendaen er på forbedringspotensialet, blant annet den  tekniske løsningen, samt å støtte Aker Energys strategi om å utforske muligheter for transaksjoner. Aker Energy har en konstruktiv dialog med myndighetene i Ghana, og har en felles forståelse for de utfordringene som må håndteres.

Aker Energy

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (4Q19):
1%

Konsernsjef:
Håvard Garseth

Styrets leder:
Karl Johnny Hersvik

Webside:
www.akerenergy.com