menu

Investeringer

Aker Energy

Aker Energy er et lete- og produksjonsselskap i Ghana.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 49 prosent av aksjene i Aker Energy. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 0,8 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 1 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2018. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen (nestleder) og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Sammen med The Resource Group TRG AS etablerte Aker i februar 2018 Aker Energy, som inngikk avtale for overtagelse av Hess Corporations 50 prosent eierinteresse i oljefeltet Deepwater Tano Cape Three Points i Ghana.

Fokuset for selskapet har så langt vært å utarbeide en plan for utvikling og drift (PUD) av oljefeltet og boring av avgrensningsbrønner for å øke innsikten i feltets egenskaper. Basert på eksisterende undergrunnsdata fra seismikk, borede brønner og analysen av Pecan 4A-resultatene, er de eksisterende funnene estimert til å inneholde 450 til 550 millioner fat oljeekvivalenter i betingede bruttoreserver (2C). Potensiale er betydelig høyere.  

Aker arbeider med en plan for finansiering av Pecan-feltet og det arbeides med en strategi for lokalt innhold knyttet til utvikling av olje- og gassindustrien i Ghana

Aker ser verdiskapende muligheter for Aker Energy og nasjonen Ghana.

Aker Energy

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (2Q19):
2%

Konsernsjef:
Svein Jakob Liknes

Styrets leder:
Karl Johnny Hersvik

Webside:
www.akerenergy.com