menu

Investeringer

Aker BioMarine

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til kosttilskudd for forbrukere og dyrefôr.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 98 prosent av aksjene i Aker BioMarine. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 2,4 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 3,8 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2019. Aker er representert i styret med Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Frank O. Reite.

AKERS EIERAGENDA
Akers hovedagenda er fokus på operasjonelle forbedringer, bedre lønnsomhet, øke salget gjennom produktinnovasjon, nye kanaler, ekspansjon i geografiske markeder, hente ut synergier og fortsette å investere for langsiktig vekst. Ambisjonen er å skape et større og mer robust selskap med fokus på god drift og effektive verdikjeder i bransjene selskapet opererer i.

Aker BioMarine vokser raskt. Aker som eier støtter investeringene som kreves for å bygge et vertikalt integrert selskap som kontrollerer verdikjeden – fra bærekraftig krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid rettet mot industrielle kunder og forbrukere. Det vil gi bedre økonomiske resultater frem i tid.

Aker som eier er en pådriver for at Aker BioMarine skal være ledende på bærekraftig fangst med lavest mulig karbonavtrykk. Selskapet har etablert langsiktige partnerskap med merkevareselskaper, miljøvernorganisasjoner og forskere. Superba™ Krill Oil, som er selskapets merkevareingrediens innen omega-3 forbrukermarkedet, har etablert en sterk posisjon i det globale markedet. På samme måte er QRILL™ en viktig fôrtilsetting til oppdrettsnæringen og kjæledyr.

Aker BioMarine

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Biomarine

Kategori:
Bioteknologi

Andel av Akers eiendeler (4Q19):
4%

Konsernsjef:
Matts Johansen

Styrets leder:
Ola Snøve

Webside:
www.akerbiomarine.com