menu

Investeringer

Aker BioMarine

Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for laks og dyrefôr.

Saga_Sea_07.05.2014 (2)

AKERS ENGASJEMENT
Aker BioMarine er et heleid datterselskap. Akers aksjeinvestering er verdsatt til 2,4 milliarder kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 5 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2018. Aker er representert i styret med Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Frank O. Reite.

AKERS EIERAGENDA
Operasjonelle forbedringer, bedre lønnsomhet, øke salget gjennom nye produkter i nye kanaler og geografiske markeder, hente ut synergier og fortsette å investere for langsiktig vekst. Det er hovedpunktene på Akers eieragenda i Aker BioMarine. Ambisjonen er å skape et større og mer robust selskap med fokus på god drift og effektive verdikjeder i de bransjene selskapet er leverandør.

Aker BioMarine er inne i en vekstfase som innebærer investeringer, drevet av Akers ambisjoner om å bygge et vertikalt integrert selskap som kontrollerer verdikjeden – fra bærekraftig krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Aker konverterte i 2018 et lån til Aker BioMarine på en milliard kroner til egenkapital for å styrke selskapets balanse. I 2018 oppnådde Aker BioMarine lønnsom vekst, og leveransen av et nytt krillfartøy i januar 2019 vil bidra til å øke effektiviteten og kapasiteten i fangstleddet. Aker BioMarine ble i desember 2018 tildelt en ny konsesjon for krillfiske i Sørishavet, og selskapet har nå fire konsesjoner.

Selskapet har etablert langsiktige partnerskap med merkevareselskaper, miljøvernorganisasjoner og forskere. Superba™ Krill Oil, som er selskapets merkevareingrediens innen omega-3 forbrukermarkedet, har etablert en sterk posisjon i det globale markedet. Etterspørselen etter QRILL™ Aqua som fôrtilsetting til oppdrettsnæringen er god, og produktutvalget er utvidet med fôringrediens til kjæledyr. Markedet for omega-3 utviklet seg positivt i 2018. Både Superba™ Krill Oil og QRILL™ Aqua oppnådde økt salg.

Aker arbeider for å maksimere underliggende verdier i Aker BioMarine, og fortsetter å vurdere strategiske muligheter for videre vekst, samt gjøre Akers investering mer likvid.

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Biomarine

Kategori:
Bioteknologi

Andel av Akers eiendeler (2Q19):
4%

Konsernsjef:
Matts Johansen

Styrets leder:
Ola Snøve

Webside:
www.akerbiomarine.com