menu

Investeringer

Aker BP

Aker BP er et integrert lete- og produksjonsselskap som opererer på norsk kontinentalsokkel.

Akers engasjement
Aker eier 49,99 prosent av aksjene i Aker BP. Aksjen steg i 2015 fra 39,87 kroner til 55,25 ved utgangen av året. Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 5,6 milliarder kroner, og dette tilsvarer 20 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015. Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke representerer Aker i Aker BPs styre.

Akers eieragenda
Oljemarkedet er syklisk og oljeprisen er volatil. Aker mener det fortsatt vil være langsiktig god etterspørsel etter olje og gass. Aker har derfor sterk tro på det langsiktige verdipotensialet i Aker BP.

Som eier er Aker opptatt av at Aker BP fortsetter å vokse organisk gjennom strategiske kjøp. Samtidig skal Aker BP være et referansepunkt for sikker, effektiv og lønnsom olje- og gassvirksomhet til havs. At gjennomføring av Ivar Aasen-utbyggingen leveres til avtalt tid, kvalitet og pris, med planlagt oppstart i desember 2016, samt produksjonsstart
på Johan Sverdrup-feltet i desember 2019, vil være viktige milepæler i utviklingen av Aker BP videre. Økt produksjon forventes å gi Aker BP en betydelig investerings- og utbyttekapasitet.

Aker BP

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Norsk sokkel

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (4Q15)
20%

Administrerende direktør:
Karl Johnny Hersvik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akerbp.com