menu

Investeringer

Aker BP

Aker BP er et fullverdig lete- og produksjonsselskap. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. I 2018 steg aksjekursen fra 201,90 kroner til 218 kroner. I tillegg ble det utbetalt et utbytte på 10 kroner per aksje. Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 31,4 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Aksjeinvesteringen i Aker BP tilsvarte 61 prosent av Akers totale eiendeler ved utgangen av 2018. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Aker er opptatt av å bygge Aker BP som en betydelig operatør på norsk sokkel. Porteføljen av produserende felt er tilnærmet 100 prosent operert av Aker BP. Dette gir et godt utgangspunkt for utvikling og verdiskaping. I tillegg har Aker BP en eierandel i Johan Sverdrup som vil bidra til ytterligere produksjonsvekst fra slutten av 2019. Oppkjøp av attraktive lisenser i selskapets kjerneområder på norsk sokkel, tildeling av nye lisenser og Frosk-funnet av olje i Nordsjøen, en lisens som eies 65 prosent av Aker BP, har i 2018 styrket vekstgrunnlaget ytterligere.

Aker støtter Aker BPs ambisiøse vekstmål fra den organiske porteføljen og gjennom verdiskapende transaksjoner. Selskapets gode drift og forbedringsprogram for sikre og effektive operasjoner, reduserer kostnader per produserte fat olje. Aker BPs positive utvikling i 2018 setter selskapet i stand til å øke vekstambisjonen til en tredobling av produksjonen innen 2025 til ca. 450 000 fat per dag, basert på potensiale i eksisterende portefølje, og redusere produksjonskostnadene fra 12 til 7 dollar per fat. Dette gir grunnlag for at Aker BP er et selskap som betaler forutsigbare utbytter. I 2018 utbetalte Aker BP et utbytte på 450 millioner dollar. I januar 2019 annonserte selskapet å øke utbytte til 750 millioner dollar for 2019. Ambisjonen er å øke utbyttet ytterligere med 100 millioner dollar per år frem til 2023. Akers andel av oljeselskapets utbytte er 40 prosent.

Aker BP ønsker å være et referansepunkt for sikker, effektiv, lønnsom og mest mulig miljøvennlig olje- og gassvirksomhet. Sentrale verktøy er LEAN, digitalisering og allianse- og samarbeidsmodeller med leverandører, samt elektrifisering med strøm fra land og teknologi som reduserer produksjonsutslipp. Aker BP har inngått en  samarbeidsavtale med digitaliseringsselskapet Cognite. Aker BPs dataplattform gir tilgang til historiske data og sanntidsinformasjon fra egenopererte oljefelt.

Aker BP

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Norsk sokkel

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (2Q19)
62%

Konsernsjef:
Karl Johnny Hersvik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akerbp.com