menu

Investeringer

Aker BP

Aker BP er et uavhengig lete- og produksjonsselskap. Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 40 prosent av aksjene i Aker BP. I 2016 steg aksjen fra 55,25 kroner til 154,50 kroner. Aksjeinvesteringen hadde en markedsverdi på 20,9 milliarder kroner ved utgangen av 2016, inkludert kjøp av Aker BP-aksjer for ca. 2,6 milliarder kroner i forbindelse med BP Norge-transaksjonen. Aksjeinvesteringen i Aker BP tilsvarer 48 prosent av Akers totale eiendeler. Aker er representert i styret ved Øyvind Eriksen og Kjell Inge Røkke.

AKERS EIERAGENDA
Aker BP er blitt en betydelig spiller på norsk sokkel og har mål om å produsere 128 000–135 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017. Porteføljen av produserende felt er tilnærmet 100 prosent operert av Aker BP. Dette gir et godt utgangspunkt for utvikling og verdiskaping. I tillegg har Aker BP en eierandel i Johan Sverdrup som vil bidra til ytterligere produksjonsvekst fra 2020. Aker BP har ambisiøse vekstmål fra den organiske porteføljen, men også gjennom verdiskapende transaksjoner. Aker anser norsk sokkel som en attraktiv region å investere i.

Aker BP betalte sitt første utbytte i fjerde kvartal 2016. Fremover ønsker Aker at Aker BP skal være et selskap som betaler forutsigbare utbytter. Aker forventer at utbyttekapasiteten øker når Johan Sverdrup kommer i produksjon. Aker BP ønsker å være et referansepunkt for sikker, effektiv og lønnsom olje- og gassvirksomhet. Sentrale verktøy er LEAN, digitalisering og nye samarbeidsmodeller med leverandørene.

Aker BP

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Norsk sokkel

Sektor:
Olje og gass

Kategori:
Lete- og produksjonsselskap

Andel av Akers eiendeler (4Q16)
48%

Administrerende direktør:
Karl Johnny Hersvik

Styrets leder:
Øyvind Eriksen

Webside:
www.akerbp.com