menu

Investeringer

Akastor

Akastor er et oljeservice investeringsselskap med en portefølje av selskaper. Selskapet har et fleksibelt mandat for aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping.

AKERS ENGASJEMENT
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er representert i styret ved Frank O. Reite og Øyvind Eriksen.

I 2016 steg Akastor-aksjen fra 12,00 kroner til 16,20 kroner. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,6 milliard kroner ved utgangen av 2016, tilsvarende 4 prosent av Akers totale eiendeler.

AKERS EIERAGENDA
Aker oppmuntrer Akastor til å spille en aktiv rolle i transaksjonsmarkedet. I 2016 frigjorde Akastor 2,6 milliarder kroner gjennom transaksjoner. Akastors største investering, MHWirth, har redusert kapasitet og kostnadsnivå betydelig. Akastor har en likviditetsreserve på 3,1 milliarder kroner ved utgangen av 2016, og står godt rustet til å møte fortsatt krevende markeder.

Akastor er en pådriver i arbeidet med å redusere kostnader i porteføljeselskapene, gjennomføre driftsmessige forbedringer, ta strategiske initiativ og styrke virksomhetenes konkurranseevne. Dette er i henhold til selskapets strategiske plan for verdiskaping. Aker er opptatt av at Akastor utvikler og realiserer porteføljeselskapenes verdi. Transaksjoner gjennomført i 2016 viser at Akastors porteføljeselskaper har en merverdi som kommer til uttrykk ved industrielle konstellasjoner i større og slagkraftige enheter.

Akastor

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Andel av Akers eiendeler (4Q16)
4%

Konsernsjef og CEO:
Kristian Røkke

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.akastor.com