menu

Investeringer

Akastor

Akastor er et investeringsselskap med en portefølje av industriselskaper og finansielle investeringer.

Akers engasjement
Aker eier 70 prosent av aksjene i Aker Kværner Holding AS som igjen eier 40,3 prosent av aksjene i Akastor. Dette gir Aker en kapitalinteresse tilsvarende 28,2 prosent i Akastor. I tillegg eier Aker direkte 8,5 prosent av aksjene i Akastor. Aker er representert i styret ved Frank O. Reite og Øyvind Eriksen.

Akastor-aksjen falt i 2015 fra 21,60 kroner til 12,00 kroner ved utgangen av året. Akers aksjeinvestering hadde en markedsverdi på 1,2 milliarder kroner per 31. desember 2015, og dette tilsvarer 4 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2015.

Akers eieragenda
Akastor har et fleksibelt mandat for utøvelse av aktivt eierskap og langsiktig verdiskaping for aksjonærene.

Som eier er Aker opptatt av at Akastor utvikler og realiserer porteføljeselskapenes reelle verdi gjennom driftsmessige forbedringer og transaksjoner, og i henhold til Akastors strategiske planer. Over tid er Akers målsetting at Akastor som  investeringsselskap også utvikler sin portefølje gjennom å gripe investeringsmuligheter som oppstår i en nedgangskonjunktur.

Akastor

Listet:
Oslo Børs

Geografisk marked:
Internasjonal

Sektor:
Energi

Andel av Akers eiendeler (4Q15)
4%

Konsernsjef og CEO:
Kristian Røkke

Styreleder:
Frank O. Reite

Webside:
www.akastor.com