menu

Investeringer

Industrielle investeringer

Industrielle investeringer utgjorde 20,2 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Dette tilsvarer 72 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

Segmentet Industrielle investeringer består av eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine. I disse selskapene har Aker en langsiktig investeringshorisont, og vil eie selskapene så lenge Aker mener eierskapet skaper større aksjonærverdier enn alternative eiere.

Aker tar en aktiv rolle i utviklingen av de seks selskapene i industriporteføljen. Dette skjer i tett samarbeid med styret og ledelsen i det enkelte selskap. Investeringene følges opp av et dedikert investeringsteam, og Aker er representert i styret i hvert selskap.

Akers totale eierskap
Akastor er et investeringsselskap med en portefølje av industriselskaper og finansielle investeringer.
Aker BioMarine er et integrert bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser.
Aker Solutions er et globalt oljeserviceselskap innenfor Subsea og Field Design av olje- og gassfelt.
Aker BP er et integrert lete- og produksjonsselskap som opererer på norsk kontinentalsokkel.
Kværner er et selskap som planlegger og gjennomfører komplekse feltutbygginger til olje- og gassindustrien.
Ocean Yield leier ut moderne skip på langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet for fremtidig inntjening og utbyttekapasitet