menu

Investeringer

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 5,8 milliarder kroner ved utgangen av 2017, inkludert 1,7 milliarder kroner i kontanter og likvide fondsandeler. Dette tilsvarer 12 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper. 

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, likvide fondsandeler, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company , Philly Shipyard og Solstad Farstad , samt eiendomsutviklingsselskapet Fornebuporten Holding, 70 prosent av aksjene i digitaliseringsselskapet Cognite, andre eiendeler og fordringer.

Ved utgangen av 2017 var Akers kontantbeholdning på 1,2 milliarder kroner og likvide fondsinvesteringer på 0,4 milliarder kroner. Selskapets likviditetsreserve, inkludert trekkrettigheter, var 4,0 milliarder kroner.

Verdien av de finansielle investeringene i de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard, Solstad Farstad og Cxense var 1,2 milliarder kroner ved utgangen av 2017. Samlet bidro disse selskapene med en nedgang i verdijustert egenkapital på 235 millioner kroner. 

Andre egenkapitalinvesteringer var 1,1 milliarder kroner ved utgangen av 2017, hvorav Fornebuporten Holding stod for 674 millioner kroner. Gjennom året har Aker investert 245 millioner kroner i eiendomsutviklingsselskapet og ytterligere 102 millioner kroner er konventert fra gjeld til egenkapital. Fornebuporten Holding ga Aker et utbytte på 45 millioner kroner i 2017. Aker har investert 44 millioner kroner i digitaliseringsselskapt Cognite, og eier 70 prosent av aksjene. Cognite vil spille en aktiv rolle i digitaliseringen av kunnskapen i olje- og gassnæringen, og selskapet ser betydelige kommersielle muligheter utenfor den sektoren. De ansatte eier 20 prosent av Cognite, og Aker BP 10 prosent. 

Rentebærende fordringer var til sammen 1,5 milliarder kroner ved utgangen av 2017, hvorav Aker BioMarine utgjorde 823 millioner kroner og Ocean Harvest 404 millioner kroner. Øvrige finansielle investeringer var på samme tidspunkt 354 millioner kroner.