menu

Investeringer

Finansielle investeringer

Verdien av finansielle investeringer var 5,6 milliarder kroner ved utgangen av 2018, inkludert 1,9 milliarder kroner i kontanter. Dette tilsvarer 11 prosent av totale verdijusterte eiendeler i Aker ASA og holdingselskaper.

I segmentet Finansielle investeringer inngår kontanter, aksjeinvesteringer i børsnoterte selskaper som American Shipping Company, Philly Shipyard, og Solstad Offshore, samt eiendomsutviklingsselskapet FP Eiendom, 65 prosent av aksjene i digitaliseringsselskapet Cognite, 49 prosent av aksjene i Aker Energy, andre eiendeler og fordringer. Aker Energy og Cognite er fra 2019 en del av den industrielle porteføljen av investeringer.