menu

Investeringer

Våre investeringer

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler, marin bioteknologi og eiendom.

Dette er sentrale norske næringer med internasjonalt nedslagsfelt. Hvert av selskapene som inngår i Akers portefølje av investeringer, er i utgangspunktet godt posisjonert i forhold til fortsatt stigende etterspørsel etter bærekraftig produksjon av energi og mat.

Som aktiv eier arbeider Aker for driftsforbedringer, optimal finansiering, strukturelle bransjegrep, fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter. Akers verdiskaping fremover er knyttet til strategiske tilpasninger i porteføljen og i hvert enkelt selskap, utviklingen i aksjekurser og markedsutviklingen generelt.