menu

Investeringer

Våre investeringer

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler og marin bioteknologi.

Investeringene består av to porteføljer:

Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Energy, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield, Aker BioMarine og Cognite.

Finansielle investeringer er kontanter og andre eiendeler. I denne porteføljen inngår blant annet de børsnoterte selskapene American Shipping Company, Philly Shipyard, REC Silicon og Solstad Offshore, og eiendomsutviklingselskapet FP Eiendom.