menu

Kontakt

Aker-eide selskaper

Aker Solutions ASA
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 169, 1325 Lysaker

Telefon: 67 51 30 00
Telefaks: 67 51 30 10

Kværner ASA
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 74 , 1325 Lysaker

Telefon: 21 08 90 00
Telefaks: 21 08 99 99

Ocean Yield AS
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 513, NO-1327 Lysaker

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 01

Aker BP ASA
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 65, 1324 Lysaker

Telefon: 51 35 30 00

Aker BioMarine ASA
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 496, NO-1327 Lysaker

Telefon: 24 13 00 00
Telefaks: 24 13 01 10

Akastor ASA
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O Box 124, 1325 Lysaker

Telefon: 21 52 58 00

Norron AB
Oxtorgsgatan 4, 2tr
SE-111 57 Stockholm T
Sverige

Telefon: +46 (0) 722 35 24 92
Telefaks: +46 (0) 8 555 069 4

Aker Energy AS
Oksenøyveien 10, NO-1366 Lysaker, Norway
P.O. Box 496, NO-1327 Lysaker

Telefon: 24 14 15 00
E-mail: oslo@akerenergy.com