menu

Om Aker

Dette er Aker

Aker har gjennom 175 år vært en pådriver i utviklingen av kunnskapsbasert industri i Norge med et internasjonalt nedslagsfelt. Aker ASA er et industrielt investeringsselskap som utøver aktivt eierskap for å skape verdier. Aker forener industriell kompetanse, kunnskap om kapitalmarkedet og finansiell styrke.

Som eier bidrar Aker med å videreutvikle og styrke porteføljen. Aker er en pådriver i arbeidet med strategi, driftsforbedringer, finansiering, restrukturering og gjennomføring av industrielle transaksjoner.

Akers eierengasjementer er konsentrert om sektorene olje og gass, maritime eiendeler og marin bioteknologi. Investeringene består av to porteføljer:

Industrielle investeringer er strategiske og forvaltes i et langsiktig perspektiv, og omfatter eierskapet i Aker BP, Aker Solutions, Akastor, Kværner, Ocean Yield og Aker BioMarine. Det relativt nyetablerte oljeselskapet Aker Energy som er operatør i Ghana og softwareselskapet Cognite inngår i industrielle investeringer fra første kvartal 2019.

Finansielle investeringer er kontanter og andre eiendeler. I denne porteføljen inngår også eiendomsutviklingsselskapet FP Eiendom.

Aker er direkte eller indirekte den største eieren i åtte selskaper notert på Oslo Børs. Samlet omsetning i Aker og i selskaper hvor Aker er største eier var over 70 milliarder kroner i 2018, med ca. 28 000 ansatte, inkludert innleide. Om lag halvparten av disse arbeider i Norge.