Styret

Kjell Inge Røkke

Styrets leder

Kjell Inge Røkke

Industrileder Kjell Inge Røkke (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere da han kjøpte en 69-fots tråler i USA i 1982, og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap: Fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere RGI med Aker. Røkke er styreformann i Aker BioMarine ASA og Kværner ASA, styremedlem i Aker Solutions ASA, og varamedlem til styret i Det norske oljeselskap ASA.

Per 31. desember 2012 eier Røkke gjennom sitt eierselskap The Resource Group TRG AS med datterselskaper, som han eier sammen med sin kone Anne Grete Eidsvig, 49 105 514 aksjer (67,9
prosent) i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Røkke er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2012-2014.

Finn Berg Jacobsen

Styrets nestleder

Finn Berg Jacobsen

Finn Berg Jacobsen (født 1940) har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært styremedlem og leder for revisjonsutvalg i flere selskaper og har vært oppnevnt som medlem av en rekke utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. Han ble i 2000 tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge.

Per 31. desember 2012 eier Berg Jacobsen 5 000 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Berg Jacobsen er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2012-2014.

Stine Bosse

Styremedlem

Stine Bosse

Stine (Christine) Bosse (født 1960) er utdannet jurist fra Universitetet i København, og har tilleggsutdanning fra INSEAD, Wharton og Harvard. Hun har vært ansatt i Trygvesta A/S fra 1987, og var selskapets konsernsjef fra 2001 til 2011. Bosse er styreleder i BørneFonden, medlem av Child Fund Alliance, og er styremedlem i blant annet Nordea Bank A/S, Amlin plc. og Geneva Association. Hun har tidligere vært leder av Danish Insurance Association, og styremedlem i Grundfos,TDC og Flügger. I 2010 ble hun utnevnt til medlem av FNs Tusenårsmål (the MDG’s advocates) av FNs generalsekretær.

Per 31. desember 2012 eier Bosse 400 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Bosse er dansk statsborger. Hun er valgt for perioden 2013-2015.

Kristin Krohn Devold

Styremedlem

Kristin Krohn Devold

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag Generalsekretær i Den norske Turistforening og styremedlem i blant annet Aker Kværner Holding AS, Hexagon ASA, Sølvtrans ASA og konsernstyret i Terra-bankene. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Per 31. desember 2012 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013-2015.

Leif O. Høegh

Styremedlem

Leif O. Høegh

Leif O. Høegh (født 1963) har en master i sosialøkonomi fra University of Cambridge og en MBA fra Harvard Business School. Høegh arbeidet tidligere for McKinsey & Company og Royal Bank of Canada Group. Han er styreleder i Höegh Autoliners og nestleder i Höegh LNG. Høegh er også styremedlem i Höegh Capital Partners, Höegh Eiendom, Hector Rail og Rift Valley Holdings. Høegh er medlem av Representantskapet i DNB.

Per 31. desember 2012 har Høegh en inderekte eierinterresse i 135 000 Aker ASA-aksjer, og har ingen opsjoner. Høegh er norsk statsborger. Han er valgt for perioden 2012-2014.

Karen Simon

Styremedlem

Karen Simon

Karen Simon (født 1959) har 30 års erfaring innenfor bank og finans hos JP Morgan, og leder i dag financial sponsor coverage business i USA og visestyreleder i investeringsbanken. I løpet av hennes karriere i JP Morgan har hun hatt en rekke stillinger innenfor olje- og gass-sektoren, både i USA og Storbritannia. Hun har også vært leder for JP Morgans EMEA (Europa, Midt-Østen, Afrika) Energy team på 90-tallet. Fra år 2000 og utover var Ms Simon leder for fremmedkapitalgruppen (DCM) for EMEA landene og global co-leder for private equity investment banking i 2007-2012. Ms Simon har sittet i komiteer for underwriting /utlånsgarantier og omdømmerisiko for EMEA landene, samt vært medlem av ledergruppen for EMEA. Ms Simon bor i Houston, Texas, men har en global senior rådgiver rolle mot olje & gass kunder på tvers av alle sektorer og geografiske områder.

Per 31. desember eier Simon ingen aksjer i Aker ASA pog har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2013-2015

Atle Tranøy

Styremedlem, ansattes representant

Atle Tranøy

Atle Tranøy (født 1957) er hovedtillitsvalgt i Aker ASA. Han har vært heltids tillitsvalgt i Aker-bedrifter siden 1983, først i Kværner Stord. Han er også leder for European Works Council i Aker. Tranøy har vært ansatt i Kværner Stord siden 1976. Han er utdannet rørlegger.

Per 31. desember 2012 eier Tranøy ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Tranøy er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013-2015.

Tommy Angeltveit

Styremedlem, ansattes representant

 Tommy Angeltveit

Tommy Angeltveit (født 1965) er ansatt som mekaniker ved Controls-avdelingen i Aker Subsea AS. Han startet i bedriften i 2003. Angeltveit har faglig utdanning med fagbrev som serviceelektroniker. Angeltveit er også ansattes representant i styret i Aker Subsea. Han er tillitsvalgt på heltid og leder for Industri Energi, avdeling 47.

Per 31. desember 2012 eier Angeltveit ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Angeltveit er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013–2015.

Arnfinn Stensø

Styremedlem, ansattes representant

Arnfinn Stensø

Arnfinn Stensø (født 1957), Ansatt i Aker Solutions (tidligere Aker Offshore Partner) i Stavanger siden 1998. Utdannet elektroingeniør. Medlem i NITOs forhandlingsutvalg og samarbeidsutvalget NITO-NHO.

Per 31. desember 2012 eier Stensø ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2013-2015

Nina Hanssen

Styremedlem, ansattes representant

Nina Hanssen

Nina Hanssen (født 1971) har jobbet i fiskeindustrien siden 1992. Hun er også ansattes representant i styret til Norway Seafoods.
Nina Hanssen har norsk statsborgerskap. Hun er valgt for perioden 2013-2015